Return to 4.3. Hyvinvointivaltio on turvattava järkevällä maahanmuuttopolitiikalla

4.3.3.Työssäkäyvälle, turvapaikkaprosessin loppuun käyneelle henkilölle myönnetään väliaikainen työlupa

#IHMISOIKEUSVAALIT / YHTEISKUNNAN ETU / TAUSTA/ 4.3. Hyvinvointivaltio on turvattava järkevällä maahanmuuttopolitiikalla

4.3.3.Työssäkäyvälle, turvapaikkaprosessin loppuun käyneelle henkilölle myönnetään väliaikainen työlupa, jonka turvin työntekoa saa jatkaa työluvan hakuaikana.

    • Yhteiskunnan etu on, että turvapaikanhakijalle mahdollistetaan työnteko hakemuksen kaikissa vaiheissa.
    • 27.2.2019 hyväksytyssä lakimuutoksessa turvapaikanhakijalle tulee uusi 3-6 kk:n karenssi uuden turvapaikkahakemuksen yhteydessä.
    • Muutoksen yksi tarkoitus on estää uuden turvapaikkahakemuksen tekeminen vain työnteko-oikeuden säilyttämisen vuoksi. Samalla olisi pitänyt ratkaista tämänhetkinen ongelma, jossa työssäkäyvät turvapaikanhakijat menettävät työoikeutensa, kun Migrin kielteinen päätös tulee täytäntöönpanokelpoiseksi. Tämä jättää työnantajan pulaan ja tekee työtä tekevästä ja veroja maksavasta henkilöstä työttömän.
    • Monesti työluvan puuttuminen johtuu siitä, että TE-keskusten ja Migrin lupaprosessit kestävät todella kauan. Asia ratkeaa sillä, että henkilöille, joilla on työlupahakemus sisällä, annetaan oikeus jatkaa työtä lupakäsittelyn ajan.

 

HUOM. Pidätämme oikeudet taustatietojen muutoksiin. Kaikkiin toimenpide-ehdotuksiin ei ole lähdeviitteitä ja niitä voi täydentää vapaasti omaan käyttöönsä. Materiaalin käyttäminen ja hyödyntäminen on julkaisijan vastuulla.