Return to 4.3. Hyvinvointivaltio on turvattava järkevällä maahanmuuttopolitiikalla

4.3.1 Passittomille turvapaikanhakijoille myönnetään muukalaispassi

#IHMISOIKEUSVAALIT / YHTEISKUNNAN ETU / TAUSTA/ 4.3. Hyvinvointivaltio on turvattava järkevällä maahanmuuttopolitiikalla.

4.3.1 Passittomille turvapaikanhakijoille myönnetään muukalaispassi oleskeluluvan hankkimiseksi työn, opiskelun tai perhesiteen perusteella

  • Nykykäytännön mukaan oleskeluluvan hankkimiseen vaaditaan voimassaoleva matkustusasiakirja, käytännössä lähtömaan passi. Tämä asettaa turvapaikanhakijat, jotka haluaisivat vaihtaa oleskelulupaperusteen työ- perhe- tai opiskeluperusteiseksi tai hakea kansalaisuutta oleskeltuaan maassa riittävän kauan ja täytettyään muun kansalaisuuden perusteet, eriarvoiseen asemaan keskenään. Suurimmat ongelmat ovat kaikkein heikoimmassa asemassa olevilla henkilöillä, kuten ihmiskaupan uhreilla, alaikäisinä maahan tulleilla ja usean maan kautta pitkän ajan kuluessa paenneilla, usein vainottuihin vähemmistöihin kuuluvilla. Heillä on monesti mahdotonta saada oman valtionsa passia tai edes todistaa aukottomasti kansalaisuuttaan. Esimerkkinä tästä ovat Afganistanin Hazarat sekä Iranissa suuren osan elämästään viettäneet Afganistanilaiset.  
  • Passittomat eivät voi jatkaa työpaikassaan, koska he eivät voi saada työlupaa.
  • Passittomat eivät voi saada oleskelulupaa avioliiton perusteella.

 

HUOM. Pidätämme oikeudet taustatietojen muutoksiin. Kaikkiin toimenpide-ehdotuksiin ei ole lähdeviitteitä ja niitä voi täydentää vapaasti omaan käyttöönsä. Materiaalin käyttäminen ja hyödyntäminen on julkaisijan vastuulla.