Return to Ihmisoikeusvaalit 2019

4.3. Hyvinvointivaltio on turvattava järkevällä maahanmuuttopolitiikalla

#IHMISOIKEUSVAALIT / YHTEISKUNNAN ETU / TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

4.3. Hyvinvointivaltio on turvattava järkevällä maahanmuuttopolitiikalla.

4.3.1 Passittomille turvapaikanhakijoille myönnetään muukalaispassi

#IHMISOIKEUSVAALIT / YHTEISKUNNAN ETU / TAUSTA/ 4.3. Hyvinvointivaltio on turvattava järkevällä maahanmuuttopolitiikalla. 4.3.1 Passittomille turvapaikanhakijoille myönnetään muukalaispassi oleskeluluvan hankkimiseksi työn, opiskelun tai perhesiteen perusteella Nykykäytännön mukaan oleskeluluvan hankkimiseen vaaditaan voimassaoleva matkustusasiakirja, käytännössä lähtömaan passi. Tämä asettaa turvapaikanhakijat, jotka haluaisivat vaihtaa oleskelulupaperusteen työ- perhe- tai opiskeluperusteiseksi tai hakea kansalaisuutta oleskeltuaan maassa riittävän kauan ja täytettyään muun …

4.3.2. Suomessa oleskelevat turvapaikanhakijat käsitellään EU-sisämarkkinahakijoina

#IHMISOIKEUSVAALIT / YHTEISKUNNAN ETU / TAUSTA/ 4.3. Hyvinvointivaltio on turvattava järkevällä maahanmuuttopolitiikalla 4.3.2. Työperusteista oleskelulupaa hakevat, jo Suomessa oleskelevat turvapaikanhakijat tulisi käsitellä EU-sisämarkkinahakijoina. Kun turvapaikanhakija on saanut työpaikan, tarveharkintaa ei tulisi soveltaa.   Tällä menettelyllä olisi monia etuja työmarkkinoiden kannalta. Maahan jollakin muulla perusteella saapuneita kolmansien maiden kansalaisia olisi työperusteisia oleskelulupia myönnettäessä verrattava EU:n sisämarkkinoiden …

4.3.3.Työssäkäyvälle, turvapaikkaprosessin loppuun käyneelle henkilölle myönnetään väliaikainen työlupa

#IHMISOIKEUSVAALIT / YHTEISKUNNAN ETU / TAUSTA/ 4.3. Hyvinvointivaltio on turvattava järkevällä maahanmuuttopolitiikalla 4.3.3.Työssäkäyvälle, turvapaikkaprosessin loppuun käyneelle henkilölle myönnetään väliaikainen työlupa, jonka turvin työntekoa saa jatkaa työluvan hakuaikana. Yhteiskunnan etu on, että turvapaikanhakijalle mahdollistetaan työnteko hakemuksen kaikissa vaiheissa. 27.2.2019 hyväksytyssä lakimuutoksessa turvapaikanhakijalle tulee uusi 3-6 kk:n karenssi uuden turvapaikkahakemuksen yhteydessä. Muutoksen yksi tarkoitus on estää uuden …

4.3.4. Otetaan käyttöön uusi lupatyyppi “tilapäinen oleskelulupa inhimillisin perustein”

#IHMISOIKEUSVAALIT / YHTEISKUNNAN ETU / TAUSTA/ 4.3. Hyvinvointivaltio on turvattava järkevällä maahanmuuttopolitiikalla 4.3.4. Otetaan käyttöön uusi lupatyyppi “tilapäinen oleskelulupa inhimillisin perustein” Paperittomille, joita ei pystytä palauttamaan lähtömaahan Paperittomille, joille on aiemmin myönnetty oleskelulupa humanitäärisen suojelun perusteella. He ovat nyt väliinputoajia ja ovat vaarassa tulla karkotetuksi. Suomen kansalaisen tai Suomessa oleskeluluvalla olevan puolisolle tai lapsen vanhemmalle, …

4.3.5. Lapsiperheiden ja kotoutuneiden lupakäsittelyä nopeutetaan

#IHMISOIKEUSVAALIT / YHTEISKUNNAN ETU / TAUSTA/ 4.3. Hyvinvointivaltio on turvattava järkevällä maahanmuuttopolitiikalla 4.3.5. Lapsiperheiden lupakäsittelyä nopeutetaan Maahanmuuttoviraston resurssoinnilla Esimerkkinä Loviisan perhe, joka odottaa edelleen päätöstä KHO:sta.   HUOM. Pidätämme oikeudet taustatietojen muutoksiin. Kaikkiin toimenpide-ehdotuksiin ei ole lähdeviitteitä ja niitä voi täydentää vapaasti omaan käyttöönsä. Materiaalin käyttäminen ja hyödyntäminen on julkaisijan vastuulla.