Return to Ihmisoikeusvaalit 2019

4.2. Laadukas ja riittävä kotouttaminen on varmistettava

#IHMISOIKEUSVAALIT / YHTEISKUNNAN ETU / TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

4.2. Laadukas ja riittävä kotouttaminen on varmistettava

4.2.1. Kotoutusohjelma aloitetaan jo vastaanottokeskuksessa ja se kestää jatkossakin 3 vuotta

#IHMISOIKEUSVAALIT / YHTEISKUNNAN ETU / TAUSTA/ 4.2. Laadukas ja riittävä kotouttaminen on varmistettava 4.2.1. Kotoutusohjelma aloitetaan jo vastaanottokeskuksessa ja se kestää jatkossakin 3 vuotta. sisältää toisen asteen ammatillista koulutusta parannettava mahdollisuuksia validoida kotimaasta saatu arvosana tai kesken jääneet opinnot Suomen kielen opetuksen laatutavoitteiden asettaminen   HUOM. Pidätämme oikeudet taustatietojen muutoksiin. Kaikkiin toimenpide-ehdotuksiin ei ole lähdeviitteitä …

4.2.2. Kotoutusta toteuttavien tahojen toiminnan laatua valvotaan tarkemmin

#IHMISOIKEUSVAALIT / YHTEISKUNNAN ETU / TAUSTA/ 4.2. Laadukas ja riittävä kotouttaminen on varmistettava 4.2.2. Kotoutusta toteuttavien tahojen toiminnan laatua valvotaan tarkemmin Huomioi 27.2.19 lakiuudistus laaditaan julkisen palvelun hankintamenettelylle laatumääritys kilpailutuksen ohjaamiseksi. Esimerkki: Eräs koulu teettää suomen kielen oppilailla keittiön siivoustöitä. Toisessa koulussa suomen kielen ryhmässä on 30 oppilasta ja opettaja ei suostu vastaamaan kysymyksiin ja …

4.2.3. Kunnille annetaan laajempi mahdollisuus päättää integrointitoimista

#IHMISOIKEUSVAALIT / YHTEISKUNNAN ETU / TAUSTA/ 4.2. Laadukas ja riittävä kotouttaminen on varmistettava 4.2.3. Kunnille annetaan laajempi mahdollisuus päättää turvapaikanhakijoiden integrointitoimista ja kunnan elävöittämiseen tähtäävälle kotouttamistoiminnalle myönnetään valtionrahoitusta.   HUOM. Pidätämme oikeudet taustatietojen muutoksiin. Kaikkiin toimenpide-ehdotuksiin ei ole lähdeviitteitä ja niitä voi täydentää vapaasti omaan käyttöönsä. Materiaalin käyttäminen ja hyödyntäminen on julkaisijan vastuulla.