Return to 2.2. Maahanmuuttoviraston toimintaa on valvottava

2.2.3. Nimetään yksittäisistä viranomaisprosesseista ja poliittisesta päätännästä riippumaton taho

#IHMISOIKEUSVAALIT / LAINMUKAISUUS / TAUSTA/ 2.2. Maahanmuuttoviraston toimintaa on valvottava

2.2.3. Nimetään yksittäisistä viranomaisprosesseista ja poliittisesta päätännästä riippumaton taho,

 • joka valvoo, että maahanmuuttoviraston toiminta perustuu jatkossakin lainmukaiseen hallintotapaan ja oikeusvaltion periaatteisiin.
  • Lain rikkomisesta pitää seurata rangaistus
   • esim. Oikeuskanslerin moitteet liittyen päätösten lykkäämisestä humanitäärisen oleskeluluvan lykkäämisen yhteydessä ei johtanut mihinkään konkreettiseen toimenpiteeseen.
  • Omavalvonta ei ole riittävää ja läpinäkyvää. On nimettävä viranomaisprosessista riippumaton taho, joka valvoo, että:
   • maahanmuuttoviraston omavalvonta ja toiminta perustuvat aina jatkossa hyvää  lainmukaiseen hallintotapaan on ja oikeusvaltion periaatteisiin.
   • Maahanmuuttoviraston tulkinnat olemassa olevista maahantuloa säätelevistä laeista ovat lain hengen mukaisia
   • Maahanmuuttoviraston päätöksentekoprosessit ovat läpinäkyviä
   • Maahanmuuttoviraston toimintatavoissa noudatetaan lakeja yhdenvertaisuudesta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakeja

 

HUOM. Pidätämme oikeudet taustatietojen muutoksiin. Kaikkiin toimenpide-ehdotuksiin ei ole lähdeviitteitä ja niitä voi täydentää vapaasti omaan käyttöönsä. Materiaalin käyttäminen ja hyödyntäminen on julkaisijan vastuulla.