Return to Ihmisoikeusvaalit 2019

2.2. Maahanmuuttoviraston toimintaa on valvottava

#IHMISOIKEUSVAALIT / LAINMUKAISUUS / TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

2.2. Maahanmuuttoviraston toimintaa on valvottava.

2.2.1. Maahanmuuttoviraston toiminnasta 2015-2019 tehdään riippumattoman tutkinta.

#IHMISOIKEUSVAALIT / LAINMUKAISUUS / TAUSTA/ 2.2. Maahanmuuttoviraston toimintaa on valvottava 2.2.1. Maahanmuuttoviraston toiminnasta 2015-2019 tehdään riippumattoman tutkinta. Maahanmuuttoviraston toiminnasta 2015-2019 tehdään riippumattoman tutkinta. Tutkinnan järjestävä taho on koostuttava tieteellisestä yhteisöstä, kansainvälisestä organisaatiosta sekä riippumattomasta toimijasta. Tutkinnan kaikkien osavaiheiden on oltava julkisia, huomioiden tietoturvallisuus ja tutkinnan kohteeksi joutuvien turvallisuus. Sisäministeriön tilaaman tutkinnan asettaminen ei varmista tutkinnan …

2.2.2. Maahanmuuttoon ja ulkomaalaisasioihin liittyviin prosesseihin tehdään järjestelmätason organisaatiomuutos

#IHMISOIKEUSVAALIT / LAINMUKAISUUS / TAUSTA/ 2.2. Maahanmuuttoviraston toimintaa on valvottava 2.2.2. Maahanmuuttoon ja ulkomaalaisasioihin liittyviin prosesseihin on tarpeellista tehdä järjestelmätason organisaatiomuutos Maahanmuuttoon ja ulkomaalaisasioihin liittyviin prosesseihin on tarpeellista tehdä järjestelmätason organisaatiomuutos, jolla varmistetaan sujuva viranomaisyhteistyö, estetään toimivaltakiistat ja viranomaistoiminnan politisoituminen, sekä selkeytetään virhevastuuta Organisaatiouudistuksen tähtäimenä on oltava toiminnan sujuvoittaminen ja työilmapiirin sekä työolosuhteiden parantaminen Maahanmuuttovirastossa sekä …

2.2.3. Nimetään yksittäisistä viranomaisprosesseista ja poliittisesta päätännästä riippumaton taho

#IHMISOIKEUSVAALIT / LAINMUKAISUUS / TAUSTA/ 2.2. Maahanmuuttoviraston toimintaa on valvottava 2.2.3. Nimetään yksittäisistä viranomaisprosesseista ja poliittisesta päätännästä riippumaton taho, joka valvoo, että maahanmuuttoviraston toiminta perustuu jatkossakin lainmukaiseen hallintotapaan ja oikeusvaltion periaatteisiin. Lain rikkomisesta pitää seurata rangaistus esim. Oikeuskanslerin moitteet liittyen päätösten lykkäämisestä humanitäärisen oleskeluluvan lykkäämisen yhteydessä ei johtanut mihinkään konkreettiseen toimenpiteeseen. Omavalvonta ei ole riittävää …