Return to 2.1. Turvapaikkaprosessien on oltava perustuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisia

2.1.2. Maahanmuuttoviraston sisäiset toimintaohjeet päivitetään niin, että ne kunnioittavat perusoikeuksia, mm. oikeutta yksityisyyden suojaan

#IHMISOIKEUSVAALIT / LAINMUKAISUUS / TAUSTA/ 2.1. Turvapaikkaprosessien on oltava perustuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisia.

 

2.1.2. Maahanmuuttoviraston sisäiset toimintaohjeet päivitetään niin, että ne kunnioittavat perusoikeuksia, mm. oikeutta yksityisyyden suojaan.

 

Suomen perustuslain 10. pykälä turvaa perusoikeutena jokaiselle oikeuden yksityiselämään, kotirauhaan ja kunniaan. Perusoikeutena oikeus yksityisyyteen on Suomen valtiossa oleskelevalle taattu oikeus, jonka toteutuminen julkisen vallan tulee turvata. Yksilöön liittyvien henkilötietojen suojasta säädetään henkilötietolaissa. Myös kirjeenvaihdon, puheluiden ja muiden viestien salaisuus on turvattu. Yksityiselämän suoja kuvaa henkilön koko yksityistä piiriä, eli henkilötietoja, elinoloja, kotia ja perhe-elämää, myös puheluita, kirjeitä ja muita viestejä  (yksityisyyden suoja perustuslaissa) 

Maahanmuuttoviraston oleskelulupaperusteiden voimassaolon valvonta saattaa rikkoa paitsi ulkomaalaisten, myös heidän läheistensä suomalaisten oikeutta yksityisyyteen, mahdollisesti lomamatkojen yhteydessä. Yle uutiset

Yksityisyyden suojaa on myös rikottu avioliiton aitouden ja seksuaalisen suuntautumisen tutkinnassa.

 

Maahanmuuttoviraston resurssit on suunnattava olennaiseen.

HUOM. Pidätämme oikeudet taustatietojen muutoksiin. Kaikkiin toimenpide-ehdotuksiin ei ole lähdeviitteitä ja niitä voi täydentää vapaasti omaan käyttöönsä. Materiaalin käyttäminen ja hyödyntäminen on julkaisijan vastuulla.