Return to 2.1. Turvapaikkaprosessien on oltava perustuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisia

2.1.1.Maahanmuuttoviraston sisäisten linjausten oltava yhtäpitäviä kansainvälisten organisaatioiden kanssa

#IHMISOIKEUSVAALIT / LAINMUKAISUUS / TAUSTA/ 2.1. Turvapaikkaprosessien on oltava perustuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisia.

2.1.1. Maahanmuuttoviraston sisäiset linjaukset päivitetään niin, että ne ovat yhtäpitäviä kansainvälisten organisaatioiden, kuten EU:n UNHCR:n ja Amnestyn kanssa. Maatietoa on sovellettava päätöksissä näitä linjauksia vasten.

 • Mm. UNHCR on arvioinut sisäisen paon päätöksiä – niistä löytyi paljon ongelmia -(Migrin oma versio raportista ja UNHCR:n raportti)
 • Erot linjauksissa Suomen ratkaisujen em. tahojen kesken tulee selvittää.
 • UTU Tutkimus: Maahanmuuttoviraston kansainvälistä suojelua koskevat ratkaisukäytännöt ja tulkinnat ovat kiristyneet 
 • Toissijaista suojelua tulee myöntää niin kuin se on tarkoitettu sovellettavaksi EU:n direktiivissä (Tarkennettava EU-lähteistä, pääidea oli että kun humanitäärinen suojelu poistettiin, henkilöille olisi pitänyt antaa toissijaista suojelua, mutta käytännössä sitä on myönnetty todella vähäisessä määrin)
 • Turvapaikanhakijan näyttökynnyksen tulee noudattaa pakolaisoikeudellista linjaa.
  • Pakolaisneuvonta on tuonut tämän esille mm. lausunnossaan Eduskunnan hallintovaliokunnalle 13.9.2018
  • Ihmiskaupan ja kidutuksen uhrien tunnistaminen, oikeusturva ja suojelu vastaa kansainvälisen lakien ja sopimusten kriteeristöä.
  • Seksuaalipalvelun myyminen ei saa olla syynä maasta käännyttämiseen tai karkoittamiseen.
  • Maahanmuuttoviraston vakaumuksen mittaamisen arvioinnin sijaan noudatetaan UNHCR linjauksia
   • Esimerkkeinä Maahanmuuttoviraston päätökset tapauksissa uskonnonvapaus,  mielipiteenilmaisunvapaus, seksuaalinen suuntautuminen, kehotukset vaihtaa ammattia (toimittajat, taiteilijat)
    • Tutkittava lähdeUNHCR 

 

HUOM. Pidätämme oikeudet taustatietojen muutoksiin. Kaikkiin toimenpide-ehdotuksiin ei ole lähdeviitteitä ja niitä voi täydentää vapaasti omaan käyttöönsä. Materiaalin käyttäminen ja hyödyntäminen on julkaisijan vastuulla.