Return to Ihmisoikeusvaalit 2019

1.1. Lasten oikeudet on huomioitava turvapaikkaprosessissa

#IHMISOIKEUSVAALIT / INHIMILLISYYS / TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

1.1. Lasten oikeudet on huomioitava turvapaikkaprosessissa

Varmistetaan seuraavilla toimenpiteillä, että Suomi noudattaa kansainvälisiä sitoumuksia käytännössä eikä vain muodollisesti:

1.1.1. Lapsen etu selvitetään turvapaikkaprosessissa asiantuntijalausunnon avulla.

#IHMISOIKEUSVAALIT / INHIMILLISYYS / TAUSTA / 1.1. Lasten oikeudet on huomioitava turvapaikkaprosessissa 1.1.1. Lapsen etu selvitetään turvapaikkaprosessissa asiantuntijalausunnon avulla. Suomea sitoo YK:n lapsen oikeuksien sopimus,  jonka Suomi ratifioinut 1991 (Huom. Lapsen oikeuksien sopimus ei ole sama asia kuin Lapsen oikeuksien julistus vuodelta 1959. Lapsen oikeuksien julistus ei sitonut valtioita oikeudellisesti, mutta sopimus sitoo.) Pääkohtia: YK:n lapsen oikeuksien …

1.1.2. Lapsen oikeus molempiin vanhempiinsa. . .

#IHMISOIKEUSVAALIT / INHIMILLISYYS / TAUSTA/ 1.1. Lasten oikeudet on huomioitava turvapaikkaprosessissa 1.1.2. Lapsen oikeus molempiin vanhempiinsa taataan myös silloin, kun toinen vanhemmista on turvapaikanhakija, myöntämällä vanhemmalle tarvittaessa tilapäinen oleskelulupa inhimillisin perustein tai oleskelulupa perhesiteen perusteella. Esimerkkejä törkeistä tapauksista on paljon   HUOM: Pidätämme oikeudet taustatietojen muutoksiin. Kaikkiin toimenpide-ehdotuksiin ei ole lähdeviitteitä ja niitä voi täydentää vapaasti omaan …

1.1.3. Alaikäisten säilöön ottaminen lopetetaan kokonaan

#IHMISOIKEUSVAALIT / INHIMILLISYYS / TAUSTA/ 1.1. Lasten oikeudet on huomioitava turvapaikkaprosessissa 1.1.3. Alaikäisten säilöön ottaminen lopetetaan kokonaan Unicefilta vakava huomautus: Unicef roimii Suomea HUOM. Pidätämme oikeudet taustatietojen muutoksiin. Kaikkiin toimenpide-ehdotuksiin ei ole lähdeviitteitä ja niitä voi täydentää vapaasti omaan käyttöönsä. Materiaalin käyttäminen ja hyödyntäminen on julkaisijan vastuulla.