Return to Ihmisoikeusvaalit 2019

1.2. Perheenyhdistämistä on helpotettava.

#IHMISOIKEUSVAALIT / INHIMILLISYYS / TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

1.2. Perheenyhdistämistä on helpotettava.

 

Perheenyhdistämistä kohtuullistetaan niin, että se on mahdollista myös käytännössä:

1.2.1. Perheenyhdistämistä on kohtuullistettava

#IHMISOIKEUSVAALIT / INHIMILLISYYS / TAUSTA/ 1.2. Perheenyhdistämistä on helpotettava 1.2.1. Perheenyhdistämistä on kohtuullistettava Perheenyhdistämistä kohtuullistetaan niin, että se on mahdollista myös käytännössä: Perheenyhdistämisen toimeentulorajaa tarkistetaan niin, että se noudattaa yhdenvertaisuusperiaatetta. Huomioidaan suomalaisten todellinen tulotaso ja alueelliset erot. Helpoin tapa toteuttaa tämä on ottaa käyttöön ulosoton suojarajat kuten Ruotsissa.   Politiikasta:  Ihmisoikeusminimalismi ja poliittinen tahto erottaa perheitä HUOM. …

1.2.2 Toissijaista suojelua saaneiden perheenyhdistäminen

#IHMISOIKEUSVAALIT / INHIMILLISYYS / TAUSTA/ 1.2. Perheenyhdistämistä on helpotettava.  1.2.2 Toissijaista suojelua saaneiden perheenyhdistäminen Toissijaista suojelua saaneiden perheenyhdistämisissä kirjataan ulkomaalaislakiin erityiset syyt, joiden vuoksi toimeentulorajoja ei sovelleta. Näiden lisäksi tulee olla mahdollista joustaa toimeentulorajoissa tai olla vaatimatta niitä erityisistä inhimillisistä syistä. Esim. alaikäisenä tulleet, vammaiset, vammaisia lapsia hoitavat tai vammautuneen perheenjäsenen omaiset tulisi olla automaattisesti vapautettuja toimeentulorajoista. …

1.2.3. Perheenyhdistämishakemuksen jättämisen aikaraja

#IHMISOIKEUSVAALIT / INHIMILLISYYS / TAUSTA/ 1.2. Perheenyhdistämistä on helpotettava.  1.2.3. Perheenyhdistämishakemuksen jättämisen aikaraja Perheenyhdistämishakemuksen jättämisen aikaraja (3 kk) tarkistetaan tai poistetaan. Kohtuullinen aika tulee voida arvioida myös yksilöllisesti niin, että huomioidaan henkilön ja hänen perheensä tosiasialliset mahdollisuudet hoitaa asiat, jotka eivät ole heidän omassa päätäntävallassaan. Asiointi Suomen suurlähetystössä tai konsulaatissa ja  tarpeellisten dokumenttien hankkiminen on joissain maissa …