Kaikki hallitukset valehtelevat

VALLAN VALEPUKIT

Maailmankuulun amerikkalaisen tutkivan journalistin I.F.Stonen [1,2] motto oli:
“Vallanpitäjät valehtelevat aina” ja/tai “Kaikki hallitukset valehtelevat”

Kokemukseni vallanpitäjistä vahvistaa sanoman paikkansa pitävyyden myös Suomessa. Kolmen vuoden ajan läheltä seuraamani ulkomaalaispolitiikka näyttää suorastaan perustuvan valheelle. Sisäministeriön, Maahanmuuttoviraston ja poliisin edustajien puheisiin tulee suhtautua suurella varauksella, koska heidän tarkoituksellisen retoriikkansa lähtökohta on pitää kansalaiset “oikeassa” uskossa, ei kertoa totuutta.

Lainaus Noam Chomskylta selittää mistä on kysymys  [1,3]. “Tietämätön” enemmistö on saatava pois häiritsemästä ja se on saatava toimimaan “oikein sen omaksi parhaaksi”, koska jos sen annetaan osallistua, tapahtuu kaikenlaisia virheitä, kun taas “me vastuulliset” osaamme päättää; (lähdetäänkö Vietnamin sotaan, hyökätäänkö Irakiin, puretaanko pankkien sääntely jne.)
“Me vastuulliset osaamme hoitaa asiat.”

Niinpä – yksityistetäänkö luonnollinen monopoli kansakunnan “edun” nimissä. Myydäänkö aseita Lähi-itään tietoisina siitä, että niitä käytetään konflikteissa [4]. Tehdäänkö poliittiset lehmänkaupat, joissa betonoidaan hallituspuolueiden intressit perustuslain ja ihmisoikeuksien kustannuksella.
“Me vastuulliset osaamme hoitaa asiat.”

Vapaaehtoistyössäni olen ollut mukana lukemattomissa yrityksissä korjata vääryyksiä. Se on valitettavasti onnistunut vain suurella vaivalla yksittäistapauksissa, kun apuna ovat olleet parhaat asiantuntijat, tai jos asia on noussut laajasti julkisuuteen pelästyttäen vallanpitäjät. Sen sijaan mitkään vetoomukset, kantelut tai epäkohtien esiin tuominen eivät ole muuttaneet toimintatapoja saati lakeja. Edes YK:n ja muiden kansainvälisten järjestöjen huomautukset eivät murra vallanpitäjien muuria [5]. Hallitus jyrää ohjelmaansa mistään piittaamatta ilmeisesti loppuun asti, koska
“Me vastuulliset osaamme hoitaa asiat.”

Suunnitelmallinen retoriikka, mikä tähtää siis “tietämättömän” enemmistön pitämiseen pois häiritsemästä, perustuu osaltaan siihen, että vallanpitäjät eivät vastaa kysymyksiin totuudenmukaisesti vaan toistavat mantran tavoin sitä, kuinka asiat mukamas ovat, vaikka se ei olisi totta.

Viranomaiset eivät saa kommentoida yksittäistapauksia, minkä taakse he sitten piiloutuvat silloinkin, kun kommentointi yleisessä kontekstissa olisi mahdollista.

Räikeintä on tietysti suora valehtelu. Esimerkiksi pääministeri Juha Sipilä sanoi äskettäin tv:ssä, että suurin osa Eurooppaan tulevista turvapaikanhakijoista tulee taloudellisten syiden vuoksi, mikä ei pidä alkuunkaan paikkaansa [6,7]. Jos kyse oli tietämättömyydestä, niin Suomea EU:n neuvottelupöydissä edustaa henkilö, joka ei tunne edes perusasioita.

Helmikuussa 2017 MigriLeaks listasi kuusi silloisen sisäministerin Paula Risikon esittämää “vaihtoehtoista totuutta” [8]:

 • Jokainen turvapaikkapäätös käsitellään yksilöllisesti.
 • Jokainen turvapaikkahakemus käsitellään laadukkaasti.
 • Meillä katsotaan jo siinä hakuvaiheessa, että onko maa sellainen, mihin voi palata.
 • Kun tulee se lainvoimainen päätös, kielteinen päätös, sitten pohditaan, että miten se vapaaehtoinen paluu onnistuisi. Järjestö ja poliisi hoitaa sen ja lähtökohtaisesti mietitään, että mikä olisi ihmiselle parasta. — Ei pakkopalautuksia, vain näitä vapaaehtoisia palautuksia.
 • Me toimimme täysin Suomen lainsäädännön mukaan.
 • Suomalaisessa turvapaikanhakujärjestelmässä ihmisiä kohdellaan arvokkaasti, he saavat jo hakuprosessin aikana turvan ja tarvittavat palvelut.

Yksikään näistä väittämistä ei pidä paikkaansa. Risikko vain toistaa miten asioiden tulisi olla pitääkseen “tietämättömän” enemmistön pois häiritsemästä.
Vaarallista on se, että vaikutusvaltaisen henkilön auktoriteettiasemastaan lausuma valhe muuttuu kyseenalaistamatta totuudeksi monen myötämielisen kuulijan ajatuksissa. Näin tapahtuu erityisesti, jos media ei lainkaan kyseenalaista tai tarkista vallanpitäjän sanomisten todenperäisyyttä.

Terminologia liittyy kiinteästi tarkoitushakuiseen retoriikkaan. Valtaapitävät ovat kautta aikain osanneet hämärtää todellisuutta käyttämällä harhaanjohtavia ilmaisuja ja sanastoa. Pahimmassa tapauksessa demonisoidaan jotain ihmisryhmää. Tällaisen retoriikan ja propagandan tarkoitus on johtaa “tietämätön” enemmistö harhaan. Poliittiset pötypuheet sulatetaan hymähtäen tiettyyn rajaan asti, mutta pohjimmiltaan suomalaiset ovat oppineet luottamaan oikeuteen ja kohtuuteen viranomaisten ja poliitikkojen toimissa. Tämä suhtautuminen ei ole muuttunut, vaikka nykyiset vallanpitäjät ovat ylittäneet räikeästi hyväksyttävyyden rajan. Kun kysymys on ihmishengistä ja -kohtaloista, pötypuheille ei saisi olla sijaa. Tämä on myös juurisyy omalle aktivoitumiselleni. Toinen syy on se, miten valtaapitävät ovat onnistuneet rapauttamaan Suomen hyvän maineen ihmisoikeuksia kunnioittavana eurooppalaisena oikeusvaltiona.[9,10].  

Esimerkkejä tarkoitushakuisesta terminologiasta:

Laittomasti maassa oleva. Ennen nykyistä hallitusta samasta asiasta käytettiin termiä paperiton. Henkilö, jolla ei ole maassa oleskeluun oikeuttavia matkustusasiakirjoja tai oleskelulupaa. Termi “laittomasti maassa oleva” on totta, mutta tarkoituksellisesti mustamaalaava ja sitä käytetään turvapaikanhakijoiden demonisointiin ja pelon lietsontaan. Termi lanseerattiin ministerityöryhmän maahanmuuttopoliittisessa toimenpidesuunnitelmassa [11]. Aiemmin henkilöille, joita ei voitu palauttaa annettiin tilapäinen B oleskelulupa, mikä takasi ihmisarvoisen kohtelun.   

Vapaaehtoinen paluu. Suomen kielessä vapaaehtoinen paluu tarkoittaa sitä, että henkilö palaa omasta vapaasta tahdostaan. Samaa suosittaa Eurooppalaisten pakolaisjärjestöjen kattojärjestö (ECRE) [12].  Aidosti vapaaehtoisia paluitakin tietysti on, mutta viranomaisten ja hallituksen käyttämä termi vapaaehtoinen paluu ei tarkoita ainoastaan sitä, vaan antaa tarkoituksellisesti väärän kuvan aina, kun kyseessä on tilanne, jossa turvapaikanhakijalla on kaksi vaihtoehtoa: joko palata oman tahtonsa vastaisesti, rahattomana hengenvaaraan sodan ja vainon kurimuksessa tai jättäytyä täällä yhteiskunnan ulkopuolelle paperittomaksi (laittomasti maassa olevaksi). Tällöin kyse on  paluusta pakon edessä, mikäli haluaa noudattaa Suomen lakia. Oikea termi tällöin olisi pakkopalautus.   

Pakkopalautus puolestaan tarkoittaa poliisin väkisin suorittamaa tahdon vastaista palauttamista. Sitä, että poliisi ottaa talteen (vangitsee) kielteisen päätöksen saaneen turvapaikanhakijan ja palauttaa hänet väkisin poliisisaattueessa lentokoneeseen tai lähtömaahan asti. Oikea termi tälle olisi väkivaltainen palautus.

 

Mielikuvia muokataan monin tavoin ja esimerkkejä vallanpitäjien valehtelusta on lukemattomasti. Uskon esiin nostamieni havaintojen riittävän kuitenkin antamaan käsityksen siitä mitä tarkoitan. Puhun tässä ainoastaan turvapaikanhakijoihin liittyvästä ulkomaalaispolitiikasta. Toivottavasti joku tarkkailee myös muita hallinnonaloja.

Oma uskoni Suomen nykyisiin vallanpitäjiin, niin poliitikkoihin kuin viranomaisiin, on murentunut. En luota heihin lainkaan. Tuntuu siltä, että lähes kaikissa hallituksen toimissa on kysymys vallasta ja/tai rahasta. Niiden rinnalla aatteella, moraalilla, oikeudenmukaisuudella tai edes laeilla ja ihmisoikeuksilla ei näytä olevan juurikaan painoarvoa.

JUKKA ERÄKARE

 

Lähdeviitteet:

[1] Documentary by  Fred Peabody, Peter Raymont and Jeff Cohen  –  “All Governments Lie”  (päivitetty 3.10.2018)

[2] I.F.Stone

[3] Noam Chomsky

[4] Yle 17.9.2018 – Patrian vaunut kuvattu Jemenin sodassa

[5] UNICEF – Suomi rikkoo räikeästi turvapaikanhakijalasten oikeuksia  

[6] Uusi Suomi 2.9.2018 – Sipilän heitto maahanmuuttajista suututtaa

[7] Uusi Suomi 4.9.2018 – Selitys Sipilän prosenteille

[8] MigriLeaks – Risikon kuusi vaihtoehtoista totuutta

[9] Martin Scheinin – Teesi 7.

[10] Uusi Suomi 16.9.2018 –  Kova arvio oikeusvaltion murenemisesta

[11] Toimenpidesuunnitelma laittoman maassa oleskelun ehkäisyyn ja hallintaan 

[12] Vapaaehtoisen paluun käsikirja – Tiivistelmä sivu ii 4. kappale

 

 

           

3 comments

  • Tari Palmroth on 25.9.2018 at 17:07
  • Reply

  Surullista, mutta totta.

  • Mariella Lindén on 2.10.2018 at 18:40
  • Reply

  Kiitos tästä! Todella tärkeät asiat!
  Mutta pieni korjaus.
  Ryhmä All Governements lie-filmin takana olivat Fred Peabody, Peter Raymont ja Jeff Cohen. Pari niistä vierailivat Suomessa kun elokuva esitettiin Doc Pointissa.

  1. Kiitos täsmennyksestä

Leave a Reply

Your email address will not be published.