Return to Uutiset

Tuuliajolta toimijaksi

21.3.2018 – Tuuliajolta toimijaksi

 -projektin pilotointi on alkanut yhteistyössä Valkonauhaliiton kanssa Turussa järjestettävällä kurdinaisille suunnatulla ryhmällä.

 –projektin tarkoitus on edesauttaa turvapaikanhakijoiden omaa aktiivisuutta, lisätä heidän tietoisuuttaan omista oikeuksistaan ja auttaa löytämään kykyjä ja taitoja, jota tarvitaan toimittaessa kansalaisyhteiskunnan aktiivisina jäseninä. Projekti korvaa 2016 kesken jääneen finstART-projektin, jolla oli samansisältöisiä tavotteita.

Projektin pilotointi on aloitettu noin kuukausi sitten Turussa yhteistyössä Valkonauhaliiton Kaikkien naisten talo hankkeen kanssa. Pakolaisten puolesta ry:n tavoitteena on luoda pilotin perusteella konsepti, jolla voidaan helposti tuottaa samankaltaista toimintaa muilla paikkakunnilla ja muille kieliryhmille. Valkonauhaliitto tarjoaa tilat sekä muita käytännön järjestelyjä, jotka mahdollistavat toiminnan toteutumisen.

Pilottiryhmä koostuu kurdinkielisistä naisista, jotka ovat pääosin pakolais- tai turvapaikanhakijataustaisia. Ryhmän vetäjänä toimii Nana Blomqvist ja vertaistulkkina toimii äidinkieleltään kurdinkielinen turvapaikanhakijanainen. Eri kerroilla ja eri aihepiireissä tulkki vaihtuu tarpeen mukaan. Valkonauhaliitto on järjestänyt paikalle lapsiparkin, joten myös pienten lasten äidit voivat osallistua täysipainoisesti.

Ryhmän tarkoitus on luoda kurdinkielisille naisille turvallinen tila opiskelulle ja keskustelulle. Tapaamisien aikana käydään läpi Suomen yhteiskunnallista järjestelmää ja naisten oikeuksia kansalaisyhteiskunnassamme sekä opiskellaan ryhmäläisille tarpeellisia asioita, mihin muualla ehkä ei ole ollut mahdollisuutta. Opetuksen sisältö on joustava ja määräytyy ryhmän osallistujien tarpeiden mukaan.

Ensimmäisillä tapaamisilla vetäjä on kartoittanut osallistujien toiveita ja tarpeita yhdessä traumaterapeutin kanssa. Ryhmä jatkuu viikoittain ja mukaan on tulossa ryhmäläisten toiveesta myös kielen opetusta.

Toiminta dokumentoidaan tulevaa konseptia silmällä.

TIINA PELKONEN