Return to Uutiset

Juuri sinun allekirjoituksesi on tärkeä

21.6.2018 Juuri sinun allekirjoituksesi on tärkeä

 

Jules, Tiina, Nora ja Jukan cappuccino

Eurooppalaisen kansalaisaloitteen koordinaattori Jules Bejot Belgiasta pysähtyi Helsingissä jututtamaan yhteistyökumppaneita matkallaan Suomiareenalle. Paikalla olivat kampanjan Suomen koordinaattori Nora Repo Helsingin seurakuntayhtymästä sekä Tiina Pelkonen ja Jukka Eräkare Pakolaisten puolesta ry:stä.

Epämuodollisessa tapaamisessa käytiin läpi kampanjan tilannetta sekä ideoitiin markkinoinnin ja keskinäisen kommunikaation tehostamista.

 

Jules Bejot haastateltavana

Eurooppalaisen kansalaisaloitteen kolme painopistettä

  • Auttamisen kriminalisoinnin lopettaminen EU-maissa
  • EU-tuen mahdollistaminen pakolaisia auttaville toimijoille ja kansalaisille
  • Ihmisoikeuksien vaaliminen EU:ssa

Solidaarisuuden kriminalisointi

Humanitaarisen välttämättömän avunantamisen kriminalisointi on vastoin eurooppalaisia arvoja. Silti yli 15 EU-maassa solidaarisuuden osoittaminen hädässä oleville ihmisille voi johtaa rangaistukseen, pidätykseen tai sakkoihin. Myös Suomessa hallitus on pyrkinyt tekemään paperittomien siirtolaisten avustamisesta rangaistavan teon. Eurooppalainen kansalaisaloite vaatii tällaisen toiminnan lopettamista kaikissa EU-maissa, sillä solidaarisuus ei ole rikos.

EU-tukea ruohonjuuritasolle

Toinen kampanjan painopisteistä on suoran EU-tuen suuntaaminen toimijoille ja kansalaisille, jotka haluavat auttaa pakolaisia. Tällä hetkellä EU-rahoitusta tähän tarkoitukseen ei juuri ole saatavilla tai sen hakeminen on vaikeaa.

Ihmis- ja perusoikeuksien vaaliminen

Kampanjan kolmantena painopisteenä on kaikkien EU-maissa oleskelevien ihmisten oikeuksien toteutumisen vaaliminen. Kampanja huomioi erityisesti heidät, jotka ovat joutuneet riiston ja hyväksikäytön uhreiksi. Oikeuksien tulisi olla taattuja kaikille ihmisille riippumatta heidän oleskelulupastatuksestaan ja kansallisuudestaan.

Juuri sinun allekirjoituksesi on tärkeä

We Are a Welcoming Europe -kampanjan ytimessä on viesti siitä, että eurooppalaisia perusarvoja tulisi vaalia niin, että Euroopan unionin maat olisivat oikeudenmukaisia ja vieraanvaraisia paikkoja kaikille ihmisille. Kyseessä on ensimmäinen eurooppalainen kansalaisaloite, joka pureutuu maahanmuuttoon ja siirtolaisuuteen liittyviin kysymyksiin.

Euroopan tasolla kampanjaa tukevat sellaiset merkittävät kansainväliset järjestöt kuin Amnesty International, Oxfam, Emmaus ja Caritas. Kampanja lanseerataan 15 EU-maassa ja se on jo ollut mukana herättämässä poliittista keskustelua esimerkiksi Ranskassa. We are a Welcoming Europe -kampanja kokoaa yhteen yli 170 järjestöä ja kansalaisyhteiskunnan toimijaa eri puolilla Eurooppaa.

We Are a Welcoming Europe -kampanja jatkuu 14.2.2019 asti. Eurooppalaisen kansalaisaloitteen voi allekirjoittaa jokainen täysikäinen EU-kansalainen. Kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan merkitys EU:n poliittisen suunnan muutokselle on olennaisen tärkeä. Allekirjoittamalla aloitteen otat kantaa inhimillisemmän ja yhdenvertaisemman Euroopan puolesta.

NORA REPO ja JUKKA ERÄKARE

Allekirjoitussivulle pääset klikkaamalla ao. logoa.

Lisätietoja:

www.weareawelcomingeurope.eu

https://www.facebook.com/WelcomingEuropeFI/

https://www.youtube.com/watch?v=Ue3C4yNq1d8

Muista allekirjoittaa myös kotimainen kansalaisaloite