Taustaa

Taustaa lyhyesti

Toiminta alkoi tammikuussa 2016 ideasta tuoda turvapaikanhakijoita, pakolaisia, sekä suomalaisia yhteen osallistavan teatterin keinoin ja lisätä molemminpuolista ymmärrystä. Tarkoituksena oli luoda konsepti levitettäväksi myös muiden kotoutusta harjoittavien toimijoiden, esimerkiksi kaupunkien käyttöön. Helmikuussa tehtiin päätös käynnistää hanke idean toteuttamiseksi. Yhdistyksen perustamiskirja allekirjoitettiin 9.4.2016. Nimeksi tuli Kickstart for Refugees ry. Toukokuussa 2016 hanke esiteltiin ensimmäinen kerran julkisesti Lapinlahden lähteessä järjestetyssä teatteritapahtumassa.

Samanaikaisesti Suomi muuttui. Vuoden 2015 poikkeuksellisen suuri turvapaikanhakijoiden määrä pakotti poliittiset päättäjät, viranomaiset ja palvelujärjestöt ryhtymään toimiin tilanteen ratkaisemiseksi. Myös maahanmuuttopolitiikkaa ja lainsäädäntöä oli tarkistettava niin valtakunnallisesti kuin laajemmassa kontekstissa. Valitettavasti Suomen hallitus päätti noudattaa ankaraa, Perussuomalaisten laatimaa linjaa ja reagoida karsimalla ns. vetovoimatekijöitä. Sisäministeriö ohjeisti maahanmuuttoviraston tuottamaan viikottain tuhat päätöstä. Hallituksen, sisäministeriön ja maahanmuuttoviraston toimilla turvapaikkasäännöksiä tiukennettiin mm:

  • poistamalla humanitaarinen suojelu
  • julistamalla turvallisiksi ne maat, joista tuli eniten turvapaikanhakijoita
  • vaikeuttamalla perheiden yhdistämistä
  • heikentämällä turvapaikanhakijoiden juridisia oikeuksia muihin ihmisiin verrattuna
  • lyhentämällä muutoksenhakuaikoja
  • lakkauttamalla oikeusavun hakuvaiheessa
  • lyhentämällä suositeltu haastatteluaika seitsemästä kolmeen tuntiin

Tämän seurauksena myönnettyjen oleskelulupien määrä romahti. (Esimerkiksi irakilaisten kohdalla yli 80 prosentista alle 20 prosenttiin.) Muuttuneessa tilanteessa yhdistyksellemme ei jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin jäädyttää hyvään kotoutumiseen tähtäävä teatteriprojekti ja suunnata kaikki voimavarat ihmisoikeusloukkausten ehkäisemiseen. Samaan lopputulokseen päätyi lukematon joukko järkyttyneitä turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien parissa työskenteleviä ihmisistä.

Think Tank

Kokous, josta nykymuotoinen toiminta sai alkunsa syksyllä 2016

Syksyllä 2016 ryhmä järjestäytyi toimimaan nimellä “Oikeus elää | Right To Live” ja jakaantui uusien tavoitteiden mukaisesti neljään työryhmään. Laillisuustiimi perustettiin valvomaan viranomaisten ja tuomioistuinten toimintaa, lobbausryhmä pitämään yllä keskustelua ihmisoikeuksien ja Suomen ratifioimien kansainvälisten sopimusten noudattamisesta sekä mediaryhmä ryhmä lisäämään yleistä tietoisuutta turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten oikeuksia sekä torjumaan muukalaisvihamielisiä ennakkoluuloja, järjestämällä ihmisoikeuksien puolustajien mielenosoituksia ja kehottamalla lehdistöä raportoimaan näistä asioista.

Laajemman toiminta-ajatuksen vuoksi yhdistys päivitti syksyllä 2017 sääntönsä ja vaihtoi nimensä paremmin toimintaa kuvaavaksi. Uusi nimi on Pakolaisten puolesta ry, ruotsiksi Medborgare för flyktingar rf ja englanniksi Citizens for Refugees Finland. Yhdistyksen tehtävänä on valvoa, edustaa ja yhdistää; edesauttaa suomalaisia kirjoittamaan ihmiskasvoista historiaa, josta voimme olla ylpeitä tulevaisuudessa.
hieroja Orivesi