Projektit

Projektit:

Yleistä

Yhdistyksen toiminta-ajatuksena on käynnistää ja hallinnoida projekteja, jotka turvaavat  turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten oikeuksia tai auttavat heitä kotoutumaan suomalaiseen yhteiskuntaan.

 

Tietokirjasto

Projekti kerää ja analysoi  turvapaikkaprosessiin liittyviä tietoja toimintansa tueksi ja ohjaamiseksi. Kerätyt tiedot ovat lähdeaineistona tieteelliseen tutkimukseen,  sekä tietolähteenä juristeille ja lehdistölle.  Lisäksi projekti etsii maatietoa luotettavista julkaisuista ja muista lähteistä, esim. Migrin maatietoviitteitä hyödyntäen. Ajantasaisen tiedon kerääminen ja levittäminen on erityisen tärkeää valitusprosessien yhteydessä, joilloin on tärkeää tuoda esille faktoja lähtömaiden mahdollisesti muuttuneista turvallisuusolosuhteista.

Arkistoamme on hyödynnetty mm. tieteellisessä tutkimuksessa, gradutyössä ja julkaisujen lähdeaineistona, Kirkoissa, teattereissa ja tapahtumissa luetut Migrin päätökset oli koottu arkistomateriaalistamme. Jari Tervo käytti arkistoa lähdemateriaalina uusimmassa kirjassaan Aamen.

Laillisuus

Laillisuusprojektin tarkoituksena on edesauttaa turvapaikanhakijoiden oikeusturvan toteutumista. Keräämällä tietoja ja verkostoitumalla lakimiesten ja muiden vapaaehtoisten kanssa, projekti työskentelee varmistamaan sen, että turvapaikanhakijoiden oikeus oikeudenmukaiseen ja läpinäkyvään turvapaikkaprosessiin toteutuu. 

 

Yleinen mielipide ja yhteiskuntarauha

Virkamiesten, hallituspuolueiden ja myös osan mediasta lietsoessa retoriikkaa ääripäistä, on yhä tärkeämpää käsitellä asioita niiden oikeilla nimillä. Yhdistyksemme seisoo ihmisoikeuksien takana. Niiden puolustajat eivät ole ääripää. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan yleiseen mielipiteeseen toimittamalla MigriLeaks-blogia, jossa kerrotaan turvapaikanhakijoiden asiakirjoihin ja haastatteluihin perustuvia tositarinoita sekä maahanmuuttoviraston ja muiden viranomaisten toimintaan liittyviä faktoja. Näihin pohjautuen se tekee johtopäätöksiä sekä kansainvälisten sopimusten, että ihmisoikeuksien toteutumisesta Suomen maahanmuuttopolitiikassa. Lue lisää MigriLeaks-blogista.

Yhdistyksen oma blogi julkaisee artikkeleita laajemmin maahanmuuttoon liittyen sekä kansallisesta, että kansainvälisestä näkökulmasta. Uutisissa julkaisemme tiedotteita yhdistyksen toiminnasta.

Vaikuttamistyön tarkoitus on edistää kaikinpuolista ymmärrystä ja vuoropuhelua siiloutumisen sijaan, mikä edesauttaa yhteiskuntarauhan ylläpitämistä.

#OlenTäällä kampanja

Kampanja pyrkii olemaan vastavoima disinformaatiolle, vihapuheelle ja rasismille, joista monet kommenttiosiot täyttyvät. Se on saanut innoituksensa samannimisestä konseptista, joka on aloitettu Ruotsissa nimellä #JagÄrHär.  #olentäällä kampanja kuuluu vastaavien ryhmien kansainväliseen perheeseen.

Tuuliajolta toimijaksi

Tuuliajolta toimijaksi hankkeen tarkoituksena on luoda helposti kopioitava konsepti maahanmuuttajanaisten perehdyttämiseksi suomalaiseen yhteiskuntaan. Projekti korvaa aiemman finstART-projektin.
Turussa valkonauhaliiton kanssa yhteistyössä alkanut pilotti-projekti kohdistuu kurdinkielisiin naisiin. Osallistujille tarjotaan turvallinen ympäristö oppimiselle ja keskustelulle. Tapaamisissa kerrotaan mm. naisten oikeuksista, suomalaisesta yhteiskunnasta ja tietotekniikan käytöstä. Lisäksi opetus sisältää kielen opiskelua. Valkonauhaliitton tarjoaa tilat, tekniikan ja lapsiparkin. Pakolaisten puolesta vastaa itse sisällöstä sekä dokumentoinnista tulevaa konseptia ajatellen.
Pilotti-projektin kestoksi on arvioitu noin vuosi ryhmästä riippuen. Tarkoitus on saada projektin päätteeksi osallistujat jatkamaan itse opettajina ja opastajina vapaaehtoistyössä, mikäli he kokevat siihen halua. Kaikille tilaisuuksien on tarkoitus olla voimaannuttavia ja integraatioon tukevia ja antaa käytännön taitoja toimia kansalaisyhteiskunnan täysivaltaisina jäseninä.

Projektin etenemisestä tullaan tiedottamaan sivuillamme ja mahdollisesti myös muissa tiedotusvälineissä.