Return to Kansalaisaloitteet

Kansalaisaloite3104 – Nimien keräys on päättynyt.

ALLEKIRJOITA kansalaisaloite turvapaikanhakijoiden oikeusturvan puolesta

 

Pakolaisten puolesta ry:n työryhmä on valmistellut kansalaisaloitteen parantaakseen turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa ja yhdenvertaisuutta oikeuden edessä.

Viimeisen kolmen vuoden aikana tehdyt heikennykset turvapaikanhakijoiden oikeusturvaan on saanut voimakasta kritiikkiä lakiasiantuntijoiden, kirkkojen, ihmisoikeustutkijoiden ja järjestöjen taholta. Räikeimpiin esimerkkeihin kuuluu vuonna 2016 toteutettu heikennys turvapaikanhakijoiden oikeusavussa. Lukuisat ennakoidut ongelmat ovat toteutuneet ja linjamuutos sallii kansalaisoikeuksien rikkomukset maassamme. Siksi kirjoitimme kansalaisaloitteen, jolla vaadimme muutosta nykyiseen turvapaikanhakijoita koskevaan oikeusapulainsäädäntöön.

Vaadimme lakimuutosta ja toimia seuraavasti:

-oikeusapu ja avustaja on taattava turvapaikanhakuprosessin alusta lähtien;
-oikeudellisella avustajalla on oltava asianmukainen pätevyys turvapaikka-asioiden hoidossa;
-vuoden 2016 lainmuutoksen jälkeen käsittelyyn otetut negatiiviset turvapaikkapäätökset on käsiteltävä uudelleen mikäli hakija kokee oikeusturvassaan ja turvapaikkakäsittelyssään olleen puutteita;
– turvapaikanhakijoiden pakkopalautukset on keskeytettävä, kunnes aloitteessa esittämämme asiat on selvitetty ja tutkittu.

Turvapaikkaprosessista on tullut 2016 uudistuksen jälkeen tehoton ja kallis, johtaen loputtomaan valituskierteeseen. Se luo epäluottamusta Suomen oikeusjärjestelmään, myös kansainvälisellä tasolla. Turvapaikanhakijoille se aiheuttaa suunnatonta henkistä kärsimystä ja veronmaksajille kustannuksia, jotka olisi voitu käyttää kotouttamiseen.

Heikossa asemassa olevan ihmisryhmän perusoikeuksien heikentäminen ei voi olla Suomen malli. Viranomaistoimien puutteen vuoksi tavalliset kansalaiset ovat nt joutuneet ottamaan vastuuta itselleen tuntemattomien ihmisten ihmisoikeuksista ja lakiprosesseista. Se ei ole oikeudenmukainen eikä asiallinen oikeusvaltion toimintamalli. Siksi olemme nähneet tärkeäksi puuttua tähän epäkohtaan.

Pakolaisten Puolesta ry

Allekirjoita kansalaisaloite Netissä

Tulosta paperinen kannatusilmoitus

Tulosta itsellesi flyer