Return to 4.3. Hyvinvointivaltio on turvattava järkevällä maahanmuuttopolitiikalla

4.3.4. Otetaan käyttöön uusi lupatyyppi “tilapäinen oleskelulupa inhimillisin perustein”

#IHMISOIKEUSVAALIT / YHTEISKUNNAN ETU / TAUSTA/ 4.3. Hyvinvointivaltio on turvattava järkevällä maahanmuuttopolitiikalla

4.3.4. Otetaan käyttöön uusi lupatyyppi “tilapäinen oleskelulupa inhimillisin perustein”

    • Paperittomille, joita ei pystytä palauttamaan lähtömaahan
    • Paperittomille, joille on aiemmin myönnetty oleskelulupa humanitäärisen suojelun perusteella. He ovat nyt väliinputoajia ja ovat vaarassa tulla karkotetuksi.
    • Suomen kansalaisen tai Suomessa oleskeluluvalla olevan puolisolle tai lapsen vanhemmalle, joka ei voi muutoin saada oleskelulupaa
    • Esim. kunnan suosituksesta vanhukset, alaikäisinä yksin tulleet, lapsiperheet, integroituneet jne.
     • Pienten kuntien intressissä.
     • Olisiko kunnilla mahdollisuutta vaikuttaa oleskelulupaan inhimillisyys- tai työnvoimaperusteilla, että hakija säilyisi kunnassa asukkaana?
     • Monet pienet kunnat tarvitsevat ja haluavat pitää kotouttamansa lapsiperheet ja nuoret. Annetaan heille oleskelulupa, ja velvoitetaan kunnat pitämään heistä huolta, esim. Kyyjärven perheet  ja  huippulahjakas Hasan Khademi

 

HUOM. Pidätämme oikeudet taustatietojen muutoksiin. Kaikkiin toimenpide-ehdotuksiin ei ole lähdeviitteitä ja niitä voi täydentää vapaasti omaan käyttöönsä. Materiaalin käyttäminen ja hyödyntäminen on julkaisijan vastuulla.