Return to 4.3. Hyvinvointivaltio on turvattava järkevällä maahanmuuttopolitiikalla

4.3.2. Suomessa oleskelevat turvapaikanhakijat käsitellään EU-sisämarkkinahakijoina

#IHMISOIKEUSVAALIT / YHTEISKUNNAN ETU / TAUSTA/ 4.3. Hyvinvointivaltio on turvattava järkevällä maahanmuuttopolitiikalla

4.3.2. Työperusteista oleskelulupaa hakevat, jo Suomessa oleskelevat turvapaikanhakijat tulisi käsitellä EU-sisämarkkinahakijoina. Kun turvapaikanhakija on saanut työpaikan, tarveharkintaa ei tulisi soveltaa.

 

Tällä menettelyllä olisi monia etuja työmarkkinoiden kannalta.

  • Maahan jollakin muulla perusteella saapuneita kolmansien maiden kansalaisia olisi työperusteisia oleskelulupia myönnettäessä verrattava EU:n sisämarkkinoiden työvoimaan ja tarveharkinta tulisi heidän kohdallaan poistaa.
  • Suomen sisämarkkinoilla työtä hakevat tai työpaikan saaneet kolmansien maiden kansalaiset ovat sitoutuneet suomalaisiin työehtosopimuksiin ja työlainsäädännön käytänteisiin.
  • Työllistävän yrityksen on myös oltava todistettavasti huolehtinut lakisääteisistä velvoitteistaan sekä kyseisen työntekijän että muiden työntekijöidensä kohdalta sekä oltava suomen verottajan rekisterissä.
  • Näitä vaaditaan työperusteista oleskelulupaa hakiessa ja Suomessa oleskeluun sitoutuneen työntekijän ja hänet työllistävän yrityksen kohdalla velvoitteiden noudattamista.
  • Näitä on mahdollista kontrolloida, toisin kuin alihankintaketjuissa ja vuokratyöyritysten nollatuntityösopimuksissa.
  • Siten Suomessa työllistyvä ulkomaalainen ei kilpaile muun suomalaisen työvoiman kanssa eikä vaaranna suomalaisia työehtoja.
  • Tarveharkinnan poisto Suomeen humanitäärisin syin muuttaneilta vähentäisi työsopimusehtojen rikkomisen houkuttelevuutta, jota urakkaketjutuksessa esiintyy pääurakoitsijan valvontavelvoitteen puuttuessa.

 

HUOM. Pidätämme oikeudet taustatietojen muutoksiin. Kaikkiin toimenpide-ehdotuksiin ei ole lähdeviitteitä ja niitä voi täydentää vapaasti omaan käyttöönsä. Materiaalin käyttäminen ja hyödyntäminen on julkaisijan vastuulla.