Return to 4.2. Laadukas ja riittävä kotouttaminen on varmistettava

4.2.3. Kunnille annetaan laajempi mahdollisuus päättää integrointitoimista

#IHMISOIKEUSVAALIT / YHTEISKUNNAN ETU / TAUSTA/ 4.2. Laadukas ja riittävä kotouttaminen on varmistettava

4.2.3. Kunnille annetaan laajempi mahdollisuus päättää turvapaikanhakijoiden integrointitoimista ja kunnan elävöittämiseen tähtäävälle kotouttamistoiminnalle myönnetään valtionrahoitusta.

 

HUOM. Pidätämme oikeudet taustatietojen muutoksiin. Kaikkiin toimenpide-ehdotuksiin ei ole lähdeviitteitä ja niitä voi täydentää vapaasti omaan käyttöönsä. Materiaalin käyttäminen ja hyödyntäminen on julkaisijan vastuulla.