Return to 4.2. Laadukas ja riittävä kotouttaminen on varmistettava

4.2.1. Kotoutusohjelma aloitetaan jo vastaanottokeskuksessa ja se kestää jatkossakin 3 vuotta

#IHMISOIKEUSVAALIT / YHTEISKUNNAN ETU / TAUSTA/ 4.2. Laadukas ja riittävä kotouttaminen on varmistettava

4.2.1. Kotoutusohjelma aloitetaan jo vastaanottokeskuksessa ja se kestää jatkossakin 3 vuotta.

  • sisältää toisen asteen ammatillista koulutusta
  • parannettava mahdollisuuksia validoida kotimaasta saatu arvosana tai kesken jääneet opinnot
  • Suomen kielen opetuksen laatutavoitteiden asettaminen

 

HUOM. Pidätämme oikeudet taustatietojen muutoksiin. Kaikkiin toimenpide-ehdotuksiin ei ole lähdeviitteitä ja niitä voi täydentää vapaasti omaan käyttöönsä. Materiaalin käyttäminen ja hyödyntäminen on julkaisijan vastuulla.