Return to 3.3. Vääryyttä kärsineiden on saatava oikeutta viipymättä

3.3.4. Varmistetaan henkilön tosiasiallinen mahdollisuus jättää uusintahakemus

#IHMISOIKEUSVAALIT / OIKEUDENMUKAISUUS / TAUSTA/  3.3. Vääryyttä kärsineiden on saatava oikeutta viipymättä
    • 3.3.4. Varmistetaan henkilön tosiasiallinen mahdollisuus jättää uusintahakemus tai valitus tarkentamalla poliisin ohjeistusta maastapoistamismenettelystä.

      • Maastapoistamismenettelyn aloittamisesta ja aikataulusta on tiedotettava asianosaisia (sekä henkilöä, joka poistetaan maasta, hänen oikeudellista avustajaansa tai avustajiaan sekä läheisiään). Tiedottamisprotokollasta on kirjattava velvoittava ohjeistus poliisille.
      • Tällä hetkellä onvaara, että todellinen mahdollisuus jättää uusintahakemus ei aina toteudu.

 

HUOM. Pidätämme oikeudet taustatietojen muutoksiin. Kaikkiin toimenpide-ehdotuksiin ei ole lähdeviitteitä ja niitä voi täydentää vapaasti omaan käyttöönsä. Materiaalin käyttäminen ja hyödyntäminen on julkaisijan vastuulla.