Return to 3.2. Turvapaikanhakijoiden oikeusturva on varmistettava

3.2.2. Hallinto-oikeuksien asiantuntemus turvapaikkakysymyksissä ja hakijoiden yhdenvertaisuus varmistetaan

#IHMISOIKEUSVAALIT / OIKEUDENMUKAISUUS / TAUSTA/ 3.2. Turvapaikanhakijoiden oikeusturva on varmistettava

3.2.2. Hallinto-oikeuksien asiantuntemus turvapaikkakysymyksissä ja hakijoiden yhdenvertaisuus varmistetaan

  • niin, että päätöksissä on mukana aina kaksi tuomaria ja yksi alan asiantuntija.
  • Normaali käytäntö: Hallinto-oikeuden päätöksen tekemiseen osallistuu yleensä kolme tuomaria. Päätös tehdään asian esittelijän päätösehdotuksen perusteella. Mielenterveys-, lastensuojelu-, kehitysvamma-, päihdehuolto- ja tartuntatautiasioissa päätöksentekoon osallistuu kaksi tuomaria ja asiantuntijajäsen. Vesilain ja ympäristönsuojelulain mukaisten asioiden käsittelyyn osallistuu lainoppineiden jäsenten lisäksi luonnontieteen tai tekniikan alan jäseniä. Normaali kokoonpano näissä asioissa on nelijäseninen. linkki: Oikeudenkäynti hallinto-oikeudessa
  • Käytäntö turvapaikanhakijoiden kohdalla: Vuoden 2016 alusta lukien on tullut voimaan korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain muutos, joka mahdollistaa turvapaikkaa, kansainvälistä suojelua ja niihin liitännäisten valituslupa-asioiden käsittelemisen kahden jäsenen kokoonpanossa aiemman kolmen jäsenen sijaan 

 

HUOM. Pidätämme oikeudet taustatietojen muutoksiin. Kaikkiin toimenpide-ehdotuksiin ei ole lähdeviitteitä ja niitä voi täydentää vapaasti omaan käyttöönsä. Materiaalin käyttäminen ja hyödyntäminen on julkaisijan vastuulla.