Return to Ihmisoikeusvaalit 2019

3.2. Turvapaikanhakijoiden oikeusturva on varmistettava

#IHMISOIKEUSVAALIT / OIKEUDENMUKAISUUS / TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

3.2. Turvapaikanhakijoiden oikeusturva on varmistettava.

3.2.1. Oikeusturva on palautetaan vuotta 2015 edeltäneelle tasolle

#IHMISOIKEUSVAALIT / OIKEUDENMUKAISUUS / TAUSTA/ 3.2. Turvapaikanhakijoiden oikeusturva on varmistettava 3.2.1. Oikeusturva on palautetaan vuotta 2015 edeltäneelle tasolle. Oikeusapu on varmistettava turvapaikanhakuprosessin kaikissa vaiheissa. 2016 tehdyt lakimuutokset ovat vakavasti vaarantaneet turvapaikanhakijoiden oikeusturvan. Pakolaisneuvonnan lausunnossa listataan ongelmat, jotka ovat sittemmin toteutuneet Pakolaisneuvonta ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta 15.1.2016 HUOM. Pidätämme oikeudet taustatietojen muutoksiin. Kaikkiin toimenpide-ehdotuksiin ei ole lähdeviitteitä …

3.2.2. Hallinto-oikeuksien asiantuntemus turvapaikkakysymyksissä ja hakijoiden yhdenvertaisuus varmistetaan

#IHMISOIKEUSVAALIT / OIKEUDENMUKAISUUS / TAUSTA/ 3.2. Turvapaikanhakijoiden oikeusturva on varmistettava 3.2.2. Hallinto-oikeuksien asiantuntemus turvapaikkakysymyksissä ja hakijoiden yhdenvertaisuus varmistetaan niin, että päätöksissä on mukana aina kaksi tuomaria ja yksi alan asiantuntija. Normaali käytäntö: Hallinto-oikeuden päätöksen tekemiseen osallistuu yleensä kolme tuomaria. Päätös tehdään asian esittelijän päätösehdotuksen perusteella. Mielenterveys-, lastensuojelu-, kehitysvamma-, päihdehuolto- ja tartuntatautiasioissa päätöksentekoon osallistuu kaksi tuomaria …

3.2.3. Palautetaan korkeimman hallinto-oikeuden mahdollisuus ottaa turvapaikka-asia käsittelyyn “painavasta syystä”

#IHMISOIKEUSVAALIT / OIKEUDENMUKAISUUS / TAUSTA/ 3.2. Turvapaikanhakijoiden oikeusturva on varmistettava 3.2.3. Palautetaan korkeimman hallinto-oikeuden mahdollisuus ottaa turvapaikka-asia käsittelyyn “painavasta syystä”, ei ainoastaan “erityisen painavasta syystä”. Ulkomaalaislakia muutettiin kesällä 2016 niin, että KHO voi ottaa asian käsiteltäväkseen vain “erityisen painavasta syystä”. Presidentti Vihervuoren mukaan erittäin painava syy tarkoittaa yleensä mahdollista perus- ja ihmisoikeuksien loukkausta tai hallinto-oikeuden …