Return to 3.1. Oikeus integroitua yhteiskuntaan on mahdollistettava

3.1.1. Maahanmuuttoviraston sisäiset tulkintalinjaukset on päivitettävä

#IHMISOIKEUSVAALIT / OIKEUDENMUKAISUUS / TAUSTA/ 3.1. Oikeus integroitua yhteiskuntaan on mahdollistettava

3.1.1. Maahanmuuttoviraston sisäiset tulkintalinjaukset päivitetään niin, että:

 • Maahanmuuttoviraston sisäiset tulkintalinjaukset päivitetään niin, että
  • Turvapaikkaprosessin aikana oleskelulupaa voi hakea muilla perusteilla (työ, opiskelu, perheside) ilman että vireillä oleva turvapaikkahakemus vaikuttaa niihin negatiivisesti.
   • Nykykäytännön mukaisesti esim oleskelulupahakemukset avioliiton perusteella sidotaan turvapaikkahakemukseen niin, että avioparit joutuvat odottamaan päätöstä kohtuuttoman pitkän ajan, jopa 2 vuotta. Lain mukaan perhesiteen perusteella tehtyä oleskelulupahakemusta koskeva päätös on annettava hakijalle tiedoksi viimeistään yhdeksän kuukauden kuluttua hakemuksen jättämisestä.
   • “Maahantulosäännösten kiertämisen” käyttö kielteisen oleskelulupapäätöksen perusteena on lopetettava, vaikka hakemuksia on vireillä useampia. Nykykäytännön mukaan perhesiteen ja työn perusteella oleskelulupaa hakenut turvapaikanhakija voi saada kielteisen päätöksen molempiin “maahantulosäännösten kiertämisen” perusteella. Syyksi on voitu antaa esim se, että on hakenut lupaa molempiin yhtä aikaa ja siksi mitä ilmeisemmin pyrkinyt jäämään maahan keinolla millä hyvänsä.

  Oleskeluluvan perusteen vaihtaminen täytyy olla mahdollista myös käytännössä, jotta saada joustavuutta  maahanmuuttoon liittyviin hakuprosesseihin.

 

HUOM. Pidätämme oikeudet taustatietojen muutoksiin. Kaikkiin toimenpide-ehdotuksiin ei ole lähdeviitteitä ja niitä voi täydentää vapaasti omaan käyttöönsä. Materiaalin käyttäminen ja hyödyntäminen on julkaisijan vastuulla.