Return to 2.2. Maahanmuuttoviraston toimintaa on valvottava

2.2.2. Maahanmuuttoon ja ulkomaalaisasioihin liittyviin prosesseihin tehdään järjestelmätason organisaatiomuutos

#IHMISOIKEUSVAALIT / LAINMUKAISUUS / TAUSTA/ 2.2. Maahanmuuttoviraston toimintaa on valvottava

2.2.2. Maahanmuuttoon ja ulkomaalaisasioihin liittyviin prosesseihin on tarpeellista tehdä järjestelmätason organisaatiomuutos

Maahanmuuttoon ja ulkomaalaisasioihin liittyviin prosesseihin on tarpeellista tehdä järjestelmätason organisaatiomuutos, jolla varmistetaan sujuva viranomaisyhteistyö, estetään toimivaltakiistat ja viranomaistoiminnan politisoituminen, sekä selkeytetään virhevastuuta

 • Organisaatiouudistuksen tähtäimenä on oltava toiminnan sujuvoittaminen ja työilmapiirin sekä työolosuhteiden parantaminen Maahanmuuttovirastossa sekä asiantuntijatyön asianmukainen käyttöönotto
 • Maahanmuutto kaiken kaikkiaan on tällä hetkellä alue, jossa eri hallinnon alueet  vetävät eri suuntiin: toisaalta Suomeen tarvitaan lisää maahanmuuttoa, toisaalta linjaa on kiristetty vetovoimatekijöiden karsimiseksi.  Ratkaisuehdotuksia on useita, esim :
  • Olisiko Migrin toimintaa aihetta hajauttaa ja siirtää osin ulkoministeriön alaisuuteen (esim maatietoyksikkö)?
  • Maahanmuuttoviraston henkilöstöä tulee kouluttaa kaikilla osa-alueilla. On luotava järjestelmä, joka takaa joustavan ja asianmukaisen koulutuksen sekä uusille, että vanhoille työntekijöille.
  • Maahanmuuttoviraston ei tulisi tutkia lakiin perustumattomia perusteita, kuten aviorakkautta, uskonnollista vakaumusta ja seksuaalista suuntautumista, ja maahanmuuttovirasto tulisi noudattaa näissä YK:n, EU:n ja Suomen perustuslain ohjausta riippumattoman valvontaelimen alaisuudessa.
  • Organisaatiouudistuksen tähtäimenä on oltava toiminnan sujuvoittaminen ja työilmapiirin sekä työolosuhteiden parantaminen Maahanmuuttovirastossa, sekä asiantuntijatyön asianmukainen käyttöönotto. Maatietoyksikön ja päätöksentekoyksikön tulisi olla eri ministeriöiden alaisuudessa.
  • Organisaatiouudistuksella poistetaan Maahanmuuttoviraston nyt sisäministeriön alaisia ja toisaalla ulkoministeriön alaisia päällekkäisiä ja ristiriitaisia, jopa toistensa toimintaan negatiivisesti vaikuttavia toimintoja ja siirretään ne yhden tahon valvottavaksi.
  • Uudistuksen tulee olla sellainen, että poliittinen ohjaus ei ole mahdollista.

 

HUOM. Pidätämme oikeudet taustatietojen muutoksiin. Kaikkiin toimenpide-ehdotuksiin ei ole lähdeviitteitä ja niitä voi täydentää vapaasti omaan käyttöönsä. Materiaalin käyttäminen ja hyödyntäminen on julkaisijan vastuulla.