Return to 2.2. Maahanmuuttoviraston toimintaa on valvottava

2.2.1. Maahanmuuttoviraston toiminnasta 2015-2019 tehdään riippumattoman tutkinta.

#IHMISOIKEUSVAALIT / LAINMUKAISUUS / TAUSTA/ 2.2. Maahanmuuttoviraston toimintaa on valvottava

2.2.1. Maahanmuuttoviraston toiminnasta 2015-2019 tehdään riippumattoman tutkinta.

     • Maahanmuuttoviraston toiminnasta 2015-2019 tehdään riippumattoman tutkinta. Tutkinnan järjestävä taho on koostuttava tieteellisestä yhteisöstä, kansainvälisestä organisaatiosta sekä riippumattomasta toimijasta.
     • Tutkinnan kaikkien osavaiheiden on oltava julkisia, huomioiden tietoturvallisuus ja tutkinnan kohteeksi joutuvien turvallisuus.
     • Sisäministeriön tilaaman tutkinnan asettaminen ei varmista tutkinnan riippumattomuutta, laajuutta, koko organisaation virkamiesten tulkinnallisten vapauksien huomioimista ja poliittisen ohjauksen vaikuttavuutta vasten Suomen lakeja, perustuslakia ja kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia.
     • Tekijäksi valittu Owal Group 
     • Yritys ei ole valtionhallinnon alainen toimija. Kilpailutuksesta  on saatavilla hyvin vähän julkista tietoa. Owal Groupin yhteistyötahoista ei myöskään ole saatavilla julkista tietoa. Tämän vuoksi toimeksiannon tavoitteista ja valitun tahon soveltuvuudesta tähän tutkimukseen on vaikea tehdä johtopäätöksiä, varsinkin ottaen huomioon, että Maahanmuuttovirasto on pitkälle arvioinut riittämättömiksi yliopistotason selvitykset (UTU:n raportti, UNHCR:n raportit) Migrin toiminnasta tai sen toiminnan osa-alueista.

 

HUOM. Pidätämme oikeudet taustatietojen muutoksiin. Kaikkiin toimenpide-ehdotuksiin ei ole lähdeviitteitä ja niitä voi täydentää vapaasti omaan käyttöönsä. Materiaalin käyttäminen ja hyödyntäminen on julkaisijan vastuulla.