Return to 1.1. Lasten oikeudet on huomioitava turvapaikkaprosessissa

1.1.1. Lapsen etu selvitetään turvapaikkaprosessissa asiantuntijalausunnon avulla.

#IHMISOIKEUSVAALIT / INHIMILLISYYS / TAUSTA / 1.1. Lasten oikeudet on huomioitava turvapaikkaprosessissa

1.1.1. Lapsen etu selvitetään turvapaikkaprosessissa asiantuntijalausunnon avulla.

 • Suomea sitoo YK:n lapsen oikeuksien sopimus,  jonka Suomi ratifioinut 1991 (Huom. Lapsen oikeuksien sopimus ei ole sama asia kuin Lapsen oikeuksien julistus vuodelta 1959. Lapsen oikeuksien julistus ei sitonut valtioita oikeudellisesti, mutta sopimus sitoo.)
  • Pääkohtia:
   • YK:n lapsen oikeuksien sopimus (LOS) on lapsia koskeva ihmisoikeussopimus. Sopimuksen tärkein tavoite on perusoikeuksien: terveyden, koulutuksen, tasa-arvon ja turvan takaaminen kaikille lapsille.
   • Lapsen oikeus esimerkiksi terveydenhuoltoon tai koulutukseen ei ole mielipidekysymys, vaan lapsen oikeudet on kirjattu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen, joka on valtioita sitova ihmisoikeussopimus.
  • Lapsen oikeuksien sopimuksessa on neljä yleistä periaatetta:
   • Syrjimättömyys (artikla 2)
   • Lapsen edun huomioiminen (artikla 3)
   • Oikeus elämään ja kehittymiseen (artikla 6)
   • Lapsen näkemysten kunnioittaminen (artikla 12)
 • Pelkkä Migrin oma arvio ei ole riittävä, sillä moitteita on tullut mm.

 

HUOM: vanhat tapaukset on otettava uusintakäsittelyyn, sillä mahdolliset parannukset Migrin prosesseihin eivät korjaa kaikkia päätöksiä.

HUOM: Pidätämme oikeudet taustatietojen muutoksiin. Kaikkiin toimenpide-ehdotuksiin ei ole lähdeviitteitä ja niitä voi täydentää vapaasti omaan käyttöönsä. Materiaalin käyttäminen ja hyödyntäminen on julkaisijan vastuulla.