Return to 1.3. Paperittomia on kohdeltava ihmisarvoisesti

1.3.2. Perustoimeentulo ja -terveydenhuolto turvataan kunnasta riippumatta

#IHMISOIKEUSVAALIT / INHIMILLISYYS / TAUSTA/ 1.3. Paperittomia on kohdeltava ihmisarvoisesti

1.3.2. Perustoimeentulo ja -terveydenhuolto turvataan kunnasta riippumatta

    • Perustuslain 19 §:n mukaan jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Terveydenhuoltolain 50 §:n mukaan kiireellistä sairaanhoitoa, mukaan lukien kiireellinen suun terveydenhuolto, mielenterveyshoito, päihdehoito ja psykososiaalinen tuki on annettava sitä tarvitsevalle potilaalle hänen asuinpaikastaan riippumatta.
    • Esim. Helsingin palvelut  ovat kattavammat kuin muualla. Yhdenvertaisuus ei toteudu turvapaikanhakijoiden kesken, saati verrattuna muihin ihmisiin.

 

HUOM. Pidätämme oikeudet taustatietojen muutoksiin. Kaikkiin toimenpide-ehdotuksiin ei ole lähdeviitteitä ja niitä voi täydentää vapaasti omaan käyttöönsä. Materiaalin käyttäminen ja hyödyntäminen on julkaisijan vastuulla.