Return to Ihmisoikeusvaalit 2019

1.3. Paperittomia on kohdeltava ihmisarvoisesti

#IHMISOIKEUSVAALIT / INHIMILLISYYS / TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

1.3. Paperittomia on kohdeltava ihmisarvoisesti.

1.3.1. Paperittomiksi jääneille turvapaikanhakijoille myönnetään tilapäinen oleskelulupa

1.3.1. Paperittomiksi jääneille turvapaikanhakijoille myönnetään tilapäinen oleskelulupa #IHMISOIKEUSVAALIT / INHIMILLISYYS / TAUSTA/ 1.3. Paperittomia on kohdeltava ihmisarvoisesti Paperittomiksi jääneille turvapaikanhakijoille myönnetään tilapäinen oleskelulupa inhimillisin perustein (uusi oleskelulupatyyppi, ks. alempana lisää). Hallituksen toimeenpiteet ja Migrin kiristyneet tulkinnat ovat aiheuttaneet paperittomuutta, kun ihmiset, joille aikaisempien linjausten mukaisesti olisi myönnetty (ja monessa tapauksessa edelleenkin kuuluisi myöntää) turvapaikka tai …

1.3.2. Perustoimeentulo ja -terveydenhuolto turvataan kunnasta riippumatta

#IHMISOIKEUSVAALIT / INHIMILLISYYS / TAUSTA/ 1.3. Paperittomia on kohdeltava ihmisarvoisesti 1.3.2. Perustoimeentulo ja -terveydenhuolto turvataan kunnasta riippumatta Perustuslain 19 §:n mukaan jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Terveydenhuoltolain 50 §:n mukaan kiireellistä sairaanhoitoa, mukaan lukien kiireellinen suun terveydenhuolto, mielenterveyshoito, päihdehoito ja psykososiaalinen tuki on annettava sitä …

1.3.3. Paperittomia ei saa määritellä laittomasti maassa oleviksi

#IHMISOIKEUSVAALIT / INHIMILLISYYS / TAUSTA/ 1.3. Paperittomia on kohdeltava ihmisarvoisesti 1.3.3. Paperittomia ei saa määritellä laittomasti maassa oleviksi Viranomaiset päivittävät ohjeistuksensa niin, että paperittomia ei enää määritellä laittomasti maassa oleviksi vaan paperittomiksi. Terminologian muutos jalkautetaan myös käytännössä viranomaisten ja poliittisten puolueiden organisaatioiden kaikille tasoille. Ministeriryhmän TOIMENPIDESUUNNITELMA LAITTOMAN MAASSA OLESKELUN EHKÄISYYN JA HALLINTAAN 16.1.2016 määritteli termin …

1.3.4.Paperittomuudesta ei pidä tehdä rangaistavaa

1.3.4. Paperittomuudesta ei pidä tehdä rangaistavaa Hallituksen esityksessä seksuaalirikollisuuden ennaltaehkäisyn torjunnaksi, selvitetään mahdollisuutta säätää vankeusrangaistus laittomasta maassaolosta. Tämä tekisi paperittomasta takautuvasti rikollisen, päivätty 20.02.2019: Valtioneuvosto: Seksuaalirikollisuuden ennaltaehkäisy ja torjunta YK:n ihmisoikeusjulistuksen Artikla 11.2: “Ketään ei pidä tuomita rangaistavaksi teoista tai laiminlyönneistä, jotka eivät kansallisen tai kansainvälisen oikeuden mukaan olleet rikollisia tekohetkellä.” HUOM. Pidätämme oikeudet taustatietojen …