Eurooppalainen kansalaisaloite

 

HUOM! Nimien kerääminen on päättynyt

We Are a Welcoming Europe -kampanja ajaa inhimillistä maahanmuuttopolitiikkaa Eurooppaan

Kansalaisaloitteen tarkoituksena on nostaa keskusteluun kolme tärkeää teemaa: solidaarisuuden kriminalisoimisen lopettaminen, suora tuki pakolaisia auttaville kansalaisille ja toimijoille, sekä siirtolaisten ja pakolaisten ihmisoikeuksien toteutuminen EU-maissa. Kampanja tuo yhteen 170 eurooppalaista organisaatiota ja järjestöä. Se on käynnissä 15 Euroopan unionin maassa ja tähtää miljoonan EU-kansalaisen allekirjoituksen keräämiseen vähintään seitsemästä EU-maasta. Aikaa allekirjoitusten keräämiseen on yhdeksän kuukautta. Suomessa kampanjaa koordinoidaan osana Helsingin seurakuntayhtymän projektia.

Tavoite on nostaa maahanmuuttoasiat esille Euroopan parlamentissa

Maahanmuuttoon ja siirtolaisuuteen liittyvät teemat ovat viime vuosina herättäneet paljon yhteiskunnallista keskustelua Euroopan unionin maissa. We Are a Welcoming Europe -kampanja tarjoaa ratkaisuja keskustelun kipukohtiin vaatimalla EU:n tasoista yhtenäistä ja paremmin ihmisoikeudet huomioon ottavaa politiikkaa.

– Jotta tähän päämäärään päästäisiin, aloite on saatava keskusteluun Euroopan parlamentissa, kampanjan Suomen koordinaattori Nora Repo toteaa.

Painopisteinä solidaarisuus, turva ja oikeuden saatavuus

Solidaarisuuden ja humanitaarisen avun antamisen kriminalisoiminen on vastoin eurooppalaisia arvoja.

– Silti yli 15 EU-maassa solidaarisuuden osoittaminen hädässä oleville ihmisille voi johtaa rangaistukseen, pidätykseen tai sakkoihin, Repo kertoo.

Eurooppalainen kansalaisaloite vaatii solidaarisuuden kriminalisoinnin lopettamista kaikissa EU-maissa. Toinen painopiste on merkittävämmän ja suoran tuen antaminen EU-kansalaisille ja muille toimijoille, jotka haluavat auttaa pakolaisia. Tällä hetkellä EU-rahoitusta tähän tarkoitukseen ei juuri ole saatavilla tai sen hakeminen on vaikeaa.

Kolmantena painopisteenä on kaikkien EU-maissa oleskelevien ihmisten ihmisoikeuksien toteutumisen vaaliminen. Oikeuden saatavuus tulisi taata kaikille ihmisille oleskelulupastatuksesta ja kansallisuudesta riippumatta.

– Näin tuetaan kaikkien ihmisten oikeusturvan toteutumista ja edistetään oikeudenmukaisuutta, yhdenvertaisuutta ja yhteiskuntarauhaa. We Are a Welcoming Europe -kampanjan ytimessä on viesti siitä, että eurooppalaisia perusarvoja tulisi vaalia niin, että Eurooppa olisi oikeudenmukainen ja vieraanvarainen paikka kaikille ihmisille, Repo summaa.

We Are a Welcoming Europe -kampanja jatkuu 14.2.2019 asti. Eurooppalaisen kansalaisaloitteen voi käydä ensi viikonlopun aikana, 26.-27.5.2018, allekirjoittamassa Maailma kylässä -festivaaleilla.

 

Loading…