Vetoomus Irakille

Vetoomus Irakille

Pakolaisten puolesta ry lähetti vetoomuksen Irakin Suomen suurlähettiläälle ja Irakin sisäministerille matkustusasiakirjojen saamiseksi passittomille turvapaikanhakijoille.

________________________________________________________________________________________________________

To His Excellency the Honorable Ambassador of the Republic of Iraq in Finland, Dr. Moulath D. Safti

Greetings

We are Citizens for Refugees Finland. We are an organisation working to help asylum seekers in Finland.

As is known to your Excellency, many Iraqi asylum seekers arrived Finland during the summer and fall of the year 2015.

Some of these Iraqi nationals have lost their travel documents, such as passports,during their journey for refuge. Now some of these Iraqis have had their asylum application rejected. They have come to remain in Finland without valid documentation, either from Finland or Iraq.

There are nearly 200 Iraqi people, including families with small children, who have become undocumented and thus vulnerable for exploitation by individuals with ill will.

After having tried all possible avenues in Finland only the help of the Embassy of the Republic of Iraq, the mother country of these people, remains to provide a solution to their plight.

To be able to legalize their status and to apply for a residence permit in Finland on the bases of work or study these people need a passport. Many of them have already found suitable work but cannot pursue further with this goal only for the lack of a passport. This situation alone puts them into a grave danger of exploitation.

We wish Your Excellency would be willing to consider our proposal to help these Iraqi nationals. As to be able to legalise their status in Finland by the means of a residence permit based on work or study they need the possibility of obtaining a passport in Finland.

As your Excellency is aware, Iraqi passports can only be currently obtained for Iraqis from the Embassy of the Republic of Iraq in Sweden.

It is impossible for undocumented people to travel to Sweden from Finland since they do not have valid travel documents.This situation may give raise to the possibility that these Iraqi nationals be exploited by criminals or themselves detained by border authorities.

We most respectfully ask Your Excellency to take these exceptional circumstances into consideration and agree to the possibility of receiving the applications and the digital and biometric information needed to apply for an Iraqi passport through the Embassy of the Republic of Iraq in Finland.

With our sincere gratitude…

Jukka Erakare                                             Sunniva Drake

 

Loviisan tytöt

Loviisan tytöt

– Kuvausryhmämme oli 25.2.2018 Loviisassa filmaamassa. Samalla tarjoitui tilaisuus haastatella tyttöjen herttaista “suomi-mummoa”, Desiree Kantolaa.

 

VIDEOSPOTIT

Desiréen haastattelu on avaus yhdistyksen videotuotannolle. Tarkoituksenamme on julkaista tietoiskun tyyppisiä spotteja sekä lyhyitä videohaastatteluja ja raportteja.

Kuvaustilanne Araearin perhe

JUKKA ERÄKARE

 

Irak ISIS:n jälkeen – ponnistelua ja karkurijahteja

 

Irakin turvallisuuskoneisto

muodostuu hallituksen virallisista turvallisuusjoukoista (poliisi ja armeija) sekä useiden eri ryhmittymien muodostamista puolisotilaallisista joukoista, joista osa on sittemmin saanut virallisen aseman. Tärkein prioriteetti joukoilla on yhä taistelu ISIS/Daesh ryhmittymää vastaan. Kurdialueilla virallistettuja puolisotilaallisia joukkoja ovat Peshmerga-joukot, muualla ISF (Internal Security Forces) jotka koostuvat useista klaanijoukoista ja puolisotilaallisista ryhmistä ilman selkeää ideologista tai etnistä rajaa sekä lähinnä Shia’a taustaisista PMF joukoista [1] (Popular Mobilisation Forces).

Eri ryhmittymiä on viime vuosina yritetty saada hallituksen joukkojen yhteyteen. Jo PMU:n laillistamista aloitettaessa ehdotus herätti huolta ja vastarintaa [2]. Huolet vaikuttavat osoittautuneen tosiksi ja hallituksen kontrolli puolisotilaallisista joukoista on toteutunut heikosti tai ei lainkaan. Myös hallituksella on paljon sisäisiä konflikteja, jotka vaikuttavat turvallisuus- ja valtatyhjiön syntyyn. [3]

Tässä tilanteessa ISIS/Daesh joukkojen menettäessä hallintoalueitaan ovat puolisotilaalliset joukot voimistuneet. Joukot ovat ottaneet tehtäväkseen ISIS/Daesh yhteistyöstä epäiltyjen etsimisen ja tiettävästi ainakin joissain tapauksissa toimimisen sekä tuomarina että teloittajana [1].

Koko ISIS:n vastaisen taistelun ajan militiaryhmittymät (joita on yli 40) ovat keränneet erilaisia nimilistoja ‘karkureista’, henkilöistä jotka eivät ole toimineet heidän kanssaan yhteistyössä tai joita he epäilevät yhteistyöstä ISIS/Daesh:n kanssa. Ihmisoikeusjärjestöt ovat tuoneet esille, että näiden monien päällekkäisten listojen käyttö johtaa virheellisiin syytöksiin ja vakaviin sosiaalisiin, ekonomisiin ja oikeudellisiin loukkauksiin. Nämä kohdistuvat pääosin Sunni-Arabeihin. [1]

‘Petturilistoille’ voi päätyä monilla tavoin. ISIS:n uudelleen vallatuilla alueilla saattaa riittää pakomatkan epäonnistuminen, kuten monen Mosulilaisen kohdalla on Human Rights Wathicn tutkijan Belkis Willen mukaan käynyt  [4 p13]

Ninevehen maakunnassa ISIS/Daeshin vastaista taistelua käyvät lähinnä PMF joukot, jotka koostuvat osin paikallisten Sunniheimojen taistelujoukoista. Myös heidän tiedetään osallistuneen vakaviin oikeudenloukkauksiin alueen väestöä, pääosin Sunnisiviilejä, kohtaan. Heimotaistelijat syyttävät herkästi ISIS:n hallinnoimille alueille jääneitä ‘heimon kunnian tahraamisesta’. Virallisesti Irakin hallinto on sanktioinut ISIS/Daesin hallinnoimalla alueella asuneiden epäilemisen ISIS kätyriksi [4 p13], mutta ei pysty kontrolloimaan tilannetta.

Myös PMF joukot ja Sunniheimot ovat listanneet epäiltyjä erilaisille nimilistoille. Willen mukaan syyksi listalle joutumiseen epäiltynä ISIS kätyriksi on saattanut riittää teen tarjoilu ISIS taistelijalle [4 p13]. Nimilistoja on myös useita päällekkäisiä. Niiden luotettavuutta heikentää myös se, että listoille päätyneistä henkilöistä harvoin on muuta tietoa kuin nimi. Siksi saman nimiset henkilöt joutuvat herkästi epäillyksi. Willen mukaan listoilla on jopa 90,000 nimeä eikä ole mitään keinoa tarkistaa niiden oikeellisuutta [4 p13].

Sunnimilitiat ovat myös alkaneet rangaista ISIS:n hallinnoimille alueille jääneitä ja ISIS:n vastaisesta taistelusta heidän silmissään kieltäytyneitä ihmisiä ja heidän perheenjäseniään. Rangaistukset voivat olla vankeutta, kidutusta ja kuolemantuomioita. Sunnimilitiat ovat luoneet ‘ISIS perheiden’ käsitteen, jolla laajennetaan vastuu ISIS / Daesh kytköksistä epäillyn henkilön teoista tämän perheenjäsenille. Tämä on johtanut epäiltyjen henkilöiden vanhempien ja muiden perheenjäsenten vangitsemisiin, jotka uhkaavat muuttua pysyväisluontoisiksi [4 p14].

Puolisotilaallisten joukkojen toiminnan epäselvyyksistä on tiedetty Irakin hallinnossa jo jonkin aikaa tai ainakin väärinkäytöksistä on ollut vahvoja epäilyksiä. Näihin ei kuitenkaan ole puututtu. Human Rights Watchin mukaan touko-kesäkuun 2016 väkivaltaisuuksista, joissa surmattiin tai katosi useita sunnitaustaisia miehiä ja poikia, epäiltiin ja jopa tutkittiin Hezbollah Brigade -nimistä puolisotilaallista ryhmittymää. Tästä ja muista vastaavista epäilyistä huolimatta Irakin hallinto päätti hyväksyä lain, jolla puolisotilaalliset joukot liitettiin osaksi Irakin virallisia turvallisuusjoukkoja [5].

Kansainväliset ihmisoikeusjärjestöt, kuten Amnesty International, ovat tuoneet esiin huolensa Irakin hallinnon rangaistuskäytännöstä. Erityisesti kuolemantuomioiden käytöstä. Yhtenä esimerkkinä ovat massateloitukset, jotka kohdistuvat henkilöihin, joita ollaan syytetty tai joita epäillään osallisiksi yhteistyöstä Daesh/ISIS toimijoiden kanssa. Teloitukset ovat tapahtuneet ilman asianmukaista oikeudenkäyntiä ja esiin on tullut epäilyksiä syytösten perustumisesta pakotettuihin, kiduttamalla tai uhkailemalla tuotettuihin tunnustuksiin

Sekä paikalliset että kansainväliset toimittajat ovat löytäneet todisteita väärinkäytöksistä ISIS/Daesh järjestön toimintaan osallistumisesta epäiltyjen kohtelussa.

Alla linkki FRB uutissivuston raporttiin epäiltyjen massateloituksista, joihin myös Amnesty International on kiinnittänyt erityistä huomiota. Uutisessa siteerataan YK:n tiedottajaa, joka tuomitsee Irakin massateloitukset ja ilman asianmukaista oikeudenkäyntiä langetettavat rangaistukset [7]. FRB:n raportti

UK TV4:n toimittajien raportti [8] kuvaa hallinnon kyvyttömyyttä suojella kansalaisiaan, erityisesti sunneja, joita militiat erityisesti uhkaavat etnisen taustan vuoksi. Militiat ovat levittäytyneet yli maan joten muutto toiselle alueelle ei anna turvaa kuin hyvin harvoissa tapauksissa.

Muutto alueelta toiselle on hyvin vaikeaa käytännössä jo siitäkin syystä, että alueet ovat perinteisesti eriytyneet ja eri heimojen tai etnis-uskonnollisten ryhmien hallussa, kuten Lattimer kuvailee artikkelissaan. Toisen ryhmän hallinnoimalla asettuminen ilman olemassaolevia siteitä on käytännössä mahdotonta. Alueelta toiselle matkustaminen herättämättä militioiden huomiota on myös käytännössä mahdotonta. Lattimer kuvailee todistamaansa tilannetta; tarkastuspisteitä on vieri viessä. Yhdeltä läpipäästyä on mentävä seuraavalle ja jokainen julistaa lipullaan allianssiaan ryhmittymään, johon kuuluu, ja jotka liehuvat yhä korkeammissa saloissa. Lippujen joukossa on Irakin valtiollinen lippu [4 p18].

Militiat ja näiden tarkastuspisteet ovat osa valtiollista koneistoa ja sen hyväksymiä mutta ilman kunnollista valvontaa. Tämä tarkoittaa, että väärinkäytöksistä on vaikea valittaa ja niihin on vaikea puuttua virallisten kanavien kautta. Militiat ovat usein heimoihin ja etnis-uskonnollisiin ryhmiin sidoksissa ja niiden taustalla on agenda suosia tiettyjä ihmisryhmiä toisten ylitse. Tämä vaikeuttaa lisää alueelta toiseen muuttamista sekä vähemmistöryhmien elämää yleensäkin [4 p19].

ISIS /Daeshin kanssa yhteistyöstä syytettyjen kohtalo on usein synkkä. Vankiloiden olot ovat erittäin heikot ja hygieniassa on puutteita. Vangittuna on aikuisia ja lapsia eikä heitä ei erotella [4].

Sotarikoksista ja terrorismista syytetyille langetetut tuomiot on annettu pääosin perustuen tunnustuksiin. Tunnustusten ja pidätyksen välillä on usein kulunut aikaa, mikä herättää epäilyksiä tunnustuksien saamisesta pakottamalla [4 p23].

Ohessa irakilaisen valokuvajournalistin kuva- ja videoraportti pidätettyjen kuulusteluista kiduttamalla Irakilaisessa vankilassa Mosulissa. Tämä antaa hyvän kuvan siitä, kuinka taistelu ISIS/Daeshia vastaan on antanut vapaat kädet monille toimijoille ja mahdollistanut käytännössä sotarikosten sallimisen [9].

ISIS/Daesh on ollut vähemmän voimakas toimija Basran alueella Etelä-Irakissa. Siksi Irakin hallinto on siirtänyt turvallisuusjoukkoja pohjoiseen epävakaammille aluielle. Tämä on luonut alueelle tilanteen, jossa virallisen hallinnon alaiset turvallisuusjoukot on päässyt korvaamaan klaanien oma koneisto, joka myös on kytköksissä useisiin militioihin. Näistä osa taistelee vahvasti ISIS:ä vastaan, osa keskittyy oman alueensa puolustamiseen ja valtansa kasvattamiseen. Joillakin on kytköksiä järjestäytyneeseen rikollisuuteen [3].

Näiden raporttien perusteella muodostuu kuva sekasortoisesta turvallisuustilanteesta, jossa eri toimijoiden syytösten kohteeksi joutuneiden on vaikea varmistaa omaa oikeusturvaansa miltään taholta. Ilman klaanien turvaverkkoja olevien henkilöiden tai militioiden silmätikuksi jostain muusta syystä joutuneiden on vaikea turvata elämä ilman oikeudenloukkausten vaaraa. Suurin uhka kokee Sunni-arabeja, joita uhataan etnisen ja uskonnollisen taustansa takia. Uhka voi kuitenkin kohdata taustasta riippumatta ketä hyvänsä, joka on oman tai sukunsa toiminnan seurauksena joutunut militoiden kiinnostuksen kohteeksi. Etelä-Irakissa uhan muodostavat klaanien valtataistelut, jotka limittyvät militioiden välisiin yhteydenottoihin, Iraninin pyrkimyksiin vaikuttaa Irakin politiikkaan sekä järjestäytyneen rikollisuuden toimintaan.

TIINA PELKONEN

Pakolaisten Puolesta Ry. – Citizens for Refugees Finland

Lähteet:

[1] United States Commission on International Religious Freedom – Iraq Chapter 2017http://www.uscirf.gov/sites/default/files/Iraq.2017.pdf (noudettu 07.01.2018)

[2] Middle East Eye: Controversial Iraqi militias now part of army after parliament votehttp://www.middleeasteye.net/news/iraqs-parliament-legalizes-controversial-pmus-566417926 (Noudettu 12.01.2018)

[3] United States Department of State Bureu of Diplomatic: Safety Iraq 2017 Crime and Safety Report: Basrah
https://www.osac.gov/pages/ContentReportDetails.aspx?cid=21397 (noudettu 12.01.2018)

[4] European Asylum Support Office Iraq Practical Oooperation Meeting Report 2017https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/IRQ_Meeting_Report.pdf (noudettu 14.01.2018)

[5] Human Rights Watch – World Report 2017 (via Refworld.org)http://www.refworld.org/docid/587b583c66.html (noudettu 09.01.2018)

[6] Amnesty International News: 38 Hanged in Abhorrent Mass Executionhttps://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/12/iraq-38-hanged-in-abhorrent-mass-execution/ (noudettu 12.01.2018)

[7] Foreign Relations Bureau – Iraq: UN Appalled at Iraq’s Latest Mass Hanging: spokeswomanhttp://www.frbiu.com/articles/un-appalled-at-iraqs-latest-mass-hanging-spokeswoman (noudettu 12.01.2018)

[8] Foreign Relations Bureau – Iraq: Sunnis Dissappeared at the Hands of Shia Militiahttp://www.frbiu.com/atrocities-uncovered/sunnis-disappearing-at-the-hands-of-shia-militia (noudettu 12.01.2018)

[9] The Toronto Star: Bound.Tortured.Killed.
http://projects.thestar.com/iraq-torture-abuse-murder-war-crimes/ (noudettu 12.01.2018)

Mitä tarkoittaa ansioton maahanmuuttaja?

Mitä tarkoittaa ansioton maahanmuuttaja?

Erna Bodströmin kolumni on kirjoitus, mikä jokaisen tulisi lukea

 

En usko, että kukaan turvapaikanhakijoiden parissa työskentelevä olisi välttynyt näkemästä Suomen turvapaikkaprosessin tuottamia oikeusmurhia. Lähes kaikista Irakista, Afganistanista tai Somaliasta tulleiden turvapaikanhakijoiden negatiivisista päätöksistä valitetaan hallinto-oikeuteen [1]. Se kertoo omaa kieltään ja on helppo ymmärtää, koska sotaa pakenevan, pahoinpidellyn, vainotun, uhatun ja/tai kidutetun on vaikea käsittää miksi turvapaikan edellytykset eivät täyty. Miksi heidän pelkonsa ei maahanmuuttoviraston ja Suomen oikeuslaitoksen mielestä ole objektiivisesti perusteltua.

Ylen jutussa [1] viranomaiset antavat kuvan, että valitukset olisivat suurimmaksi osaksi turhia ja niitä tehtäisiin kevyin perustein. Muun muassa juuri tämä ylenkatsova asenne, jota mediakin usein kritiikittömästi välittää, luo mielikuvaa ansiottomista maahanmuuttajista ja muokkaa yleistä mielipidettä turvapaikanhakijoita vastaan.

Erna Bodström pohtii kolumnissaan ”Ansioton maahanmuuttaja ja Suomen turvapaikkakäytännöt” ansiokkaasti miksi näin on käynyt. Miksi Suomi on tahrannut maineensa ihmisoikeuksia kunnioittavana oikeusvaltiona.

 

Lainaus kirjoituksesta (Tiede & edistys aikakauslehti):

”Kuluneen vuoden aikana lukuisat asiantuntijat ja maallikot ovat toistuvasti tuoneet esille turvapaikkaprosessiin liittyviä ongelmia. He ovat arvioineet, että nämä ongelmat vaarantavat vakavasti turvapaikanhakijoiden ihmisoikeudet ja oikeusturvan . Tästä huolimatta näihin ongelmiin ei ole selkeästi puututtu. Miksi ei?”

Vastaus kysymykseen selviää kolumnista:

Erna Bodström ”Ansioton maahanmuuttaja ja Suomen turvapaikkakäytännöt”

JUKKA ERÄKARE

jukka.erakare(ät)cfrf.fi

Viite [1] 7.9.2016 Hanna Helinko / Maahanmuuttovirasto

Tervetuloa!

TERVETULOA!

Julkaisemme Blogissamme artikkeleita pakolaisuuteen liittyvistä asioista, ilmiöistä ja tapahtumista niin Suomessa kuin muuallakin. Elämme kansainvälistyvässä maailmassa, emmekä voi lähestyä näitä kysymyksiä ainoastaan kansallisella tasolla. Monet muuttoliikkeeseen liittyvät haasteet ja mahdollisuudet ovat kiistanalaisia, minkä vuoksi on välttämätöntä levittää tietoa, jonka paikkansapitävyys on tarkastettu asianmukaisesti. Uskomme, että tänä disinformaation, tarkoitushakuisen poliittisen retoriikan, tunnelähtöisten mielipiteiden ja valeuutisten aikana tutkitulla tiedolla on erityisen tärkeä rooli objektiivisen näkemyksen muodostamiseksi.

On tärkeää huomata, että kun puhumme turvapaikanhakijoista ja pakolaisista, puhumme usein elämän ja kuoleman kysymyksistä. Kannustamme päätöksentekijöitä ja tiedotusvälineitä käsittelemään aihetta helppojen johtopäätösten tai poliittisen tarkoitushakuisuuden sijaan asian vaatimalla vakavuudella ja rehellisyydellä. Mielestämme ihmisoikeudet ovat itsestäänselvyys, mikä ei saa muodostua poliittiseksi kysymykseksi tai viihteeksi.

Verkkosivuiltamme löydät helposti tietoa siitä, keitä olemme ja mitä teemme.  Toivomme sinun myös miettivän mahdollisuuksiasi vapaaehtoistyöhön. Otamme joukkoomme  jatkuvasti uusia vapaaehtoisia ja pienelläkin panoksella voi olla suuri merkitys. Puolustamalla oikeudenmukaisuutta ja  ihmisoikeuksia meillä on tilaisuus saada jälkemme historiaa tavalla, josta voimme olla ylpeitä.

Pakolaisten puolesta ry