Etelä-Irakin levottomuudet

Ikoniseksi muodostunut kuva mielenosoituksista

Etelä-Irakin levottomuudet uhkaavat rauhan kehitystä

Kansainvälistä mediaa seuraavat suomalaiset ovat viimeisten päivien aikana saaneet lukea Irakiin levinneistä uusista levottomuuksista.Tällä kertaa kyse ei ole islamisteista tai valtioiden välisestä sodankäynnistä, vaan maanlaajuisiksi levinneistä mielenosoituksista, joihin hallintokoneisto on vastannut väkivaltaisesti. Alkunsa mielenilmaukset saivat Basrasta, Etelä-Irakista, alueelta joka on öljyntuotannon ja kaupan keskus, myös Lähi-Idän Venetsiana tunnettu. Juuri nyt kanaaleista tai myöskään rauhasta ei ole tietoakaan. Mielenosoituksia hajotetaan väkivaltaisesti. Paikoitellen sähköt on katkaistu tunneiksi tai jopa päiviksi, Internet ja mobiiliverkot ovat alhaalla laajoilla alueilla estäen yhteydet ulkomaailmaan. Silti tietoon on tullut, että mielenosoittajia on surmattu. On kuin kesän infernaalinen kuumuus olisi tuonut mukanaan pienen osan helvettiä maan päälle.

Etelä-Irak

Etelä-Irakia on pitkään pidetty epävakaan Irakin rauhallisimpana osana, pohjoisen Kurdistanin ohella. Isis on saanut Basrassa heikosti jalansijaa ja  öljyjalostamot ovat toimineet lähes keskeytyksettä koko sisällissodan ajan. Etelä-Irak on shiia-enemmistöinen mutta on perinteisesti suvainnut – ainakin päällisin puolin rauhanomaisesti – myös muita uskonsuuntia ja uskontoja.

Viimeisen vuoden ja kuukausien aikana Basran alueelta on kuitenkin alkanut tihkua uutisia pahenevista levottomuuksista. Esim. Reuteurs kirjoitti syksyllä 2017 öljynjalostamojen hankaluuksista alueella ja niiden kokemista uhkista [1].

Nyt tilanne on eskaloitunut tavalla, joka jo tuolloin oli nähtävissä. Basra on ollut suhteellisen rauhallinen, mutta alue ei koskaan ole ollut Irakin keskushallinnon hallinnassa. Se on ollut koko Isis/Daeshin vastaisen taistelun ajan ja jo sitä ennen heimojen ja heimotaustaisten militioiden keskinäisten voimamittelöiden pelikenttä. Heimojen valta kasvoi entisestään hallituksen joukkojen ja poliisivoimien siirtyessä pohjoiseen taistelemaan Isistä vastaan, mikä loi turvallisuustyhjiön [2]. Tämä on johtanut myös rikollisuuden kasvuun. Merenrantakaupunki on myös salakuljetuksen ja huumekaupan keskus [2].

Tilannetta hankaloittaa osaltaan myös se, että monet militioista ja osa niihin kytkeytyvistä heimoista, ovat myös kytköksissä Iraniin. Heimoilla voi olla jäseniä yli valtion rajojen – valtioiden rajat tässä muodossaan ovat kuitenkin suhteellisen uusi keksintö ja sukulaisuussuhteet jatkuvat huomattavasti pidemmälle historiaan. Kauppasuhteet raja-alueilla ovat myös vaikuttaneet suhteiden muodostumiseen, niin Irakissa kuin muuallakin.

Ongelmia aiheuttaa Iranin pyrkimys vaikuttaa lähialueidensa politiikkaan. Militioita tiedetään koulutetun Iranissa  ja osa näiden johtohahmoista on selkeästi iranilaismielisiä [3].  Yhteinen uskonto – shiialaisuus – yhdistää Irania ja Irakin ’Iran-mielisiä’. Mahdollisesti kyse on myös yhteisestä vihollisesta – Yhdysvalloista.

Iran ei kuitenkaan ole pelkästään hyvä kumppani Etelä-Irakille. Basra on meren rannalla ja hyvin kuuma kaupunki. Vesi on suolaista ja sitä on vähän. Maatalousvettä saadaan kahdelta suunnalta, joista toinen on alkukanavaltaan Turkin hallussa  ja toinen Iranin. Omalla puolellaan Turkki on padonnut vesistöä, mikä aiheuttaa kiistoja. [4]  [5]

Myös Iran harjoittaa maanviljelyä osin epäsuotuisissa oloissa. Ilmastonmuutos on pahentanut tilannetta ja laajenevat öljykentät saattavat myös olla osasyyllisiä ongelmiin. Veden suolapitoisuus on nousussa. Irakin puolelle juoksutettu vesi on enimmäkseen suolaista ja kelvotonta sekä juomavedeksi että maatalouskäyttöön [4] [6].

Basran pohjoispuolella on suuria öljykenttiä, jotka tuottavat suuren osan Irakin vientivoitoista. Basran kaupungin yötaivas hohtaa öljy-yhtiöiden turvasoihtujen ikuisista liekeistä ja ajoittain maakaasu roihahtaa lähiöissä tuleen. Mutta asukkaat sietävät tilannetta, sillä öljy ja maakaasu ovat myös tulonlähde. Tai ovat ainakin olleet. Öljynjalostamot kuuluvat osin kansainvälisille yhtiöille, kuten Shellille tai venäläiselle Lukoilille, ja osin kansallisille yrityksille. Molemmat palkkaavat pääosin työntekijöitä ulkomailta tai muualta Irakista, eivät Basrasta. Siten hyödyt öljyntuotosta valuvat alueen ulkopuolelle. Haitat kuitenkin jäävät Etelä-Irakiin, mikä on aiheuttanut yhä enenevässä määrin pahaa verta. Basrassa ja sen lähialueilla erityisesti nuorisotyöttömyys on korkeaa [7].

Heikentyneet elinolosuhteet aiheuttaneet levottomuutta

Isisin vastainen taistelu on heikentänyt tavallisten irakilaisten elämänlaatua. Liikkuminen on muuttunut vaarallisemmaksi ja infrastruktuuri yleisesti heikentynyt. Riippuvuus valtion ulkoisista, epävirallisista järjestelmistä, kuten heimoista ja suvuista, on lisääntynyt. Monille, erityisesti naisille, vanhuksille ja lapsille,  pääsy lääkäriin on mahdottomuus. Koulutus ja pääsy koulutuksen pariin on heikentynyt ja riippuu yhä enemmän varallisuustasosta [8]. Sähköstä ja vedestä on ajoittaisia puutteita [9] [10]

Vaikka taistelu Isistä vastaan on enimmäkseen päättynyt, ovat ongelmat jääneet. Ihmiset sietävät poikkeusoloja oman aikansa ja sen jälkeen alkavat protestoida. Nyt irakilaisten mitta alkaa olla täysi.

Protestit alkoivat Basrasta  8.heinäkuuta ja levisivät nopeasti lähialuelle. Mielenosoituksissa haluttiin kiinnittää huomio kroonisiin ongelmiin sähkön- ja vedenjakelussa, jotka ovat käyneet sietämättömiksi kesän tullessa ja lämpotilan noustessa Etelä-Irakissa lähelle 50 celsiusastetta. Toinen mielenosoitusten kohde oli hallituksen korruptoituneisuus, joka osaltaan on nähty erityisesti Etelä-Irakia vaivaavan työttömyyden taustalla [11].

Mielenosoitukset

Mielenosoitukset olivat rauhanomaisia – ihmiset marssivat, eivätkä mielenosoittajat olleet millään lailla aseistettuja. Hallituksen joukkojen sekä joidenkin militioiden ratkaisu tilanteeseen oli hajottaa mielenosoituksia vesitykein, kyynelkaasulla, ampumalla ilmaan sekä katkaisemalla internetyhteydet useiksi päiviksi – ei vain Basrassa, vaan koko Irakissa. Hallitus määräsi myös sähkökatkoja, jotka kestivät useita tunteja kerrallaan, jopa päivän – huolimatta vaarallisen kuumasta säästä [11].  

Mielenosoitukset levisivät nopeasti ympäri Irakia, myös Bagdadiin. Rauhanomaisina marsseina alkaneista mielenilmauksista tuli joissain paikoin äkäisiä mellakoita ja ihmiset hyökkäsivät myös erinäisiin kaupunkien rakennuksiin. Paikallisilta tulleiden tietojen mukaan mielenosoittajien joukossa on ollut aseistettuja henkilöitä, jotka ovat mahdollisesti olleet militioiden, hallituksen tai Iranin lähettämiä agitaattoreita – tarkoituksena eskaloida tilanne ja saada vastapuolen sotilaille oikeutus käyttää väkivaltaa. Toisaalta on tapahtunut myös summittaista tuhotyötä ja ryöstelyä, mutta tiettävästi melko vähän. Mielenosoittajat ovat kohdistaneet aggressionsa niitä vastaan, joiden kokevat olevan vastuussa kansalaisille aiheutuvista vaikeuksista. Perjantaina pääministeri Haider Al-Abadi lensi Basraan keskustelemaan mielenosoittajien kanssa ja esitti lupauksen puuttua ongelmiin. Hän muunmuassa lupasi lisätä öljy-yhtiöiden käyttämää paikallista työvoimaa. Kuitenkin mielenosoitukset ovat tämänkin jälkeen jatkuneet [11]

Mielenosoitusten aikana ja sen jälkeen on surmattu useita ihmisiä. Joissain tapauksissa epäillyt agitaattorit ovat ampuneet aseettomia mielenosoittajia tai poliiseja. Sotilaat ja poliisit ovat myös jossain tapauksissa ampuneet kohti mielenosoittajia [12].  

Tiedonvälitys

Luotettavan tiedon saanti tapahtumista on hankalaa, sekä ulkomaiselle medialle että irakilaisille itselleen. Yhtenä ongelmana on Irakin hallituksen tahallisesti aiheuttamat katkokset internetin toiminnassa, jotka ovat estäneet kommunikoinnin ulkomaailmaan – videoita ja valokuvia ei ole voitu välittää reaaliaikaisesti. Toinen, pidempiaikainen ongelma on riippumattoman median vähäisyys maassa [13].

Lähes kaikki tai kaikki viralliset uutiskanavat Irakissa ovat jonkin puolueen tai militian hallinnassa tai osoittavat kuuliaisuutta hallitukselle [13]. Se näkyy uutisoinnissa. Esimerkiksi Basrassa tapahtuneet heimojen ja eri militioiden väliset raskaasti aseistetut välienselvittelyt on medioissa kuitattu kärhämiksi, joihin turvallisuusjoukot ovat puuttuneet. Reaaliaikaiset videot ovat voineet antaa täysin toisenlaista kuvaa ’kärhämästä’ tai turvallisuusjoukkojen puuttumisesta. Irakilaiset itse eivät juurikaan luota median puolueettomuuteen. [14 Tyypillinen esimerkki uutisoinnista]

Journalistien työtä häiritsee myös hallinnon nihkeä suhtautuminen lehdistönvapauteen. Näidenkin mielenosoitusten aikana toimittajien työhön on puututtu Irakin perustuslain vastaisesti. Al-Shafak uutiskanava raportoi toimittajien pidätyksistä selkeästi pelottelutarkoituksessa. Viitisenkymmentä toimittajaa on ollut tai on yhä tätä kirjoitettaessa pidätettynä eri puolilla Irakia  heidän työnsä estämiseksi [15].

Paikalliset välittävät tietoa toisilleen ja ulkomaailmaan aina kun mahdollista. Kertomukset voivat olla värittyneitä – myös yksityisillä ihmisillä on omat poliittiset tai heimoyhteytensä – mutta asioiden ollessa tosia samansisältöisiä kuvauksia saapuu useilta ja erilaisilta tahoilta.

Basrasta ja lähialueilta on saatu useita kuvauksia hallituksen joukkojen ja militioiden mielenosoittajiin kohdistamasta ylimitoitetusta väkivallasta. Myös Bagdadista on raportoitu kuolemantapauksia. Raportit ovat tulleet lähes kaikki tavallisilta kansalaisilta, ei median edustajilta.

Levottomuudet uhkaavat rauhan kehitystä

Mielenilmaukset jatkuvat Basrassa ja ovat levinneet ympäri maata. Kuinka kauan ne jatkuvat on vaikea sanoa. Irakin pääministerin Haider Al-Abadin eleestä huolimatta. hallinto ei ole tehnyt mitään todellista puuttuakseen ongelmiin: vesipulaan, sähkökatkoihin, lääkehoidon riittämättömyyteen, työttömyyteen ja köyhyyteen, jotka piinaavat Basraa ja Etelä-Irakia tuottoisista öljylaitoksista huolimatta. Ellei hallinto vastaa näihin kysymyksiin ja tee niin pikaisesti, on Irak pian jälleen kaaoksen partaalla [7] [11] [12].

TIINA PELKONEN

Lähteet:

[1] https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-oil-basra/tribal-clashes-political-void-threaten-oil-installations-in-iraqs-south-idUSKCN1BM1BJ

[2] https://www.osac.gov/pages/ContentReportDetails.aspx?cid=21397

[3] https://foreignpolicy.com/2017/10/18/iraqs-shiite-militias-are-just-getting-started/

[4] https://www.thenational.ae/world/mena/in-southern-iraq-drought-tightens-its-grip-1.724594

[5]http://www.kurdistan24.net/en/news/6376fa97-d458-4c7e-a083-201ed2294c05

[6] https://www.thenational.ae/opinion/comment/scarcity-and-strife-are-etching-away-at-region-s-climate-1.672228

[7] https://www.independent.co.uk/news/world/iraq-protests-deaths-oil-south-basra-samawa-a8449706.html

[8]. https://medium.com/stories-from-unicef-in-iraq-english/unicef-helps-682-000-children-access-education-in-iraq-in-2016-818e6b70b87

[9]. http://www.kurdistan24.net/en/news/167f7916-f4b4-45c1-afa5-2d43a09273bf

[10]https://www.reuters.com/article/us-iraq-water-security/as-climate-threats-grow-iraq-battles-a-new-enemy-water-shortages-idUSKBN1E627O https://www.epic-usa.org/healthcare-in-crisis/

[11] https://www.aljazeera.com/news/2018/07/iraq-deadly-basra-protests-spread-cities-180716161530993.html

[12].  http://www.shafaaq.com/en/En_NewsReader/51b89926-bb1f-4efd-9739-d07e69be4d16

[13]. (https://medialandscapes.org/country/iraq )

[14] http://www.alsumaria.tv/mobile/news/220078/iraq-news?utm_campaign=magnet&utm_source=article_page&utm_medium=related_articles )

[15]. http://www.shafaaq.com/ar/Ar_NewsReader/6b27af54-ae1e-406e-bdd7-e5cf2afb83b6

    

Leave a Reply

Your email address will not be published.