Yhdistyksestä

Pakolaisten puolesta ry on voittoa tavoittelematon, poliittisesti ja uskonnollisesti riippumaton yleishyödyllinen yhdistys, jonka toimipaikka on Helsingissä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys käynnistää ja läpivie turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten asemaa parantavia projekteja.

KEITÄ ME OLEMME?

Toimintamme piirissä on  joukko tavallisia suomalaisia ihmisiä.  Asumme eri kaupungeissa, tulemme erilaisista taustoista,  omaamme erilaisen koulutuksen, olemme töissä eri aloilla, edustamme erilaisia poliittisia näkemyksiä ja eri uskontokuntia tai uskonnottomuutta. Meitä yhdistää huoli turvapaikanhakijoiden ihmisoikeuksien toteutumisesta Suomessa.

MITÄ ME TEEMME?

VALVONTA

Yhdistys valvoo turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten etua tarkkailemalla:

  • turvapaikkaprosessin sekä sovelletun maatiedon laillisuutta ja läpinäkyvyyttä
  • ihmisoikeuksien ja ratifioitujen kansainvälisten sopimusten kunnioitusta ja noudattamista Suomessa.

EDUSTAMINEN

Pakolaisten puolesta ry on julkaisuissaan turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten äänenkannattaja. Tavoitteenamme on lisätä suomalaisten tietoisuutta heidän asemastaan ja kohtaamastaan todellisuudesta niin Suomessa kuin lähtömaissa.  

Yhdistys pyrkii olemassa olevin keinoin vaikuttamaan ulkomaalaispolitiikkaan, -lainsäädäntöön ja lain tulkintaan. Tavoitteenamme on myös kotouttamisen edistäminen ja yhteyksien luominen turvapaikanhakijoiden, pakolaisten ja suomalaisten kesken.

YHDISTÄMINEN

Kehitämme yhteistyötä eri toimijoiden välillä sekä autamme turvapaikanhakijoita ja pakolaisia löytämään tietoa ja tarvitsemiaan palveluita.

Tavoitteenamme on myös yhdistää maahanmuuttajia ja suomalaisia luomalla luontevia kontakteja suomalaisten ja maahanmuuttajien välille.

 


laskuri